Aktuellt i Västmanland

Hur du ser provsvar för covid-19/SARS-CoV-2

Innehållet gäller Västmanland

Se hur du hittar till och tolkar ditt provsvar om du lämnat prov för covid-19/SARS-CoV-2 i Västmanland

Om du har lämnat ett prov för covid-19 hittar du resultatet genom att logga in på 1177.se. Följ stegen på sidan Se ditt provsvar för covid-19/SARS-CoV-2 i Västmanland för att se hur du hittar till dit provsvar och hur du tolkar det. 

Förklaringar till olika provresultat

  • ”Påvisat” betyder att du har covid-19. Alla patienter som har covid-19 kommer att kontaktas per telefon inom 1-2 dagar.
  • ”Ej påvisat” betyder att provet inte har visat att du har covid-19.
  • ”Ej bedömbart” betyder att det inte går att få något resultat från provet. Du bör ta kontakt med din läkare. Det kan hända att du måste lämna ett nytt prov.
  • ”Gränsvärde” betyder att det antingen finns väldigt lite virus i provet eller att det är en ospecifik reaktion.

 

Till toppen av sidan