AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Covid-19 - om du behöver vård eller har ett bokat besök

Innehållet gäller Västmanland

Se om du behöver kontakta vården, vad som gäller för ditt bokade besök och för besök till anhöriga på sjukhus.

Självskatta dina symtom och se om du behöver kontakta vården

Beroende på hur du svarar på frågorna i självskattningen får du råd om du kan ta hand om dig själv hemma eller om du behöver kontakta vården. Självskattningen är framtagen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm och granskad av smittskyddsläkare i Region Västmanland.

Vid akut livshotande tillstånd, gör inte självskattningen utan ring 112. Använd inte heller självskattningen om det gäller barn. Har du barn som du misstänker smittats, ring 1177 för vägledning.

Syftet med självskattningen är att ge svar på om du behöver råd om vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. I slutet av testet får du råd som anpassats efter dina svar.

Inställd vård i Väsmanland

Flera vårdverksamheter i Region Västmanland är tillfälligt stängda eller begränsade för att minska smittspridning av covid-19 och för att säkra beredskapen i vården. Det handlar om besök i vården som inte är akuta och dit många patienter kommer.

Vilka besök gäller det? 
 

Besöksförbud på Region Västmanlands sjukhus

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Därför har Region Västmanland infört besöksförbud på sjukhusen och de psykiatriska avdelningarna.

Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.  

Bakgrunden till beslutet är Folkhälsomyndighetens bedömning av risken för allmän smittspridning av coronavirus som mycket hög i Sverige. Störst risk för att bli allvarligt sjuka löper äldre och människor med flera sjukdomar.

Beslutet gäller tills vidare. Om det finns särskilda skäl kan du få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Svar på vanliga frågor om besöksförbudet

 

Besöksregler för Kvinnokliniken:

Besöksförbud gäller för hela kvinnokliniken förutom ett undantag vid födsel (se frågan om att föda barn). Det innebär att partners, anhöriga, vänner m.m. inte får följa med på besök i sjukvården eller besöka inlagda patienter. Det är heller inte tillåtet med besök i trapphus eller väntrum.

Vad gäller om man ska föda barn? 

Vid själva förlossningen får en anhörig närvara hos den som föder. Den anhöriga ska vara en och samma och får inte bytas ut mot annan anhörig. Den anhöriga får inte ha förkylningssymtom. Efter förlossningen måste den anhöriga lämna innan mamman och det nyfödda barnet flyttas till BB där det råder besöksförbud.

Till BBs återbesöksverksamhet får enbart mamman och det nyfödda barnet komma.

Jag har en kallelse till sjukhuset. Hur ska jag göra?

I nuläget gäller fortfarande din kallelse för besök till sjukvården. Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.

Undantag gäller för följande:

Om du har ett barn som vårdas får en förälder/vårdnadshavare vara medföljare på avdelningen. Den som följer med ska vara helt frisk och ska bytas ut i minsta möjliga mån.
Om det finns särskilda skäl kan du få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Får man göra ärenden till sjukhuset? Eller äta/fika i restaurangen?

Det är helt ok att till exempel lämna mat och besöka resturang så länge man är helt fri från symtom.

Får man skicka blommor till avdelningen?

De flesta avdelningar har restriktioner på blommor, då det finns patienter som är allergiska. Rekommendationen är att man tar kontakt med avdelningen för att veta vilka rutiner som gäller.

Till toppen av sidan