AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Covid-19 - Så påverkas du som behöver besöka vården i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Se om du behöver kontakta vården, vad som gäller för ditt bokade besök och för besök till anhöriga på sjukhus.

Besöksförbud på Region Västmanlands sjukhus

Folkhälsomyndigheten har gjort bedömningen att risken för allmän spridning av coronaviruset är mycket hög i Sverige. Därför har Region Västmanland infört ett generellt besöksförbud på sjukhusen och de psykiatriska avdelningarna.

Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland. 

För att vara säker på hur läget ser ut just nu kan du kontakta den aktuella vårdmottagningen.

Svar på vanliga frågor om besöksförbudet

 

Besöksregler för Kvinnokliniken:

Besöksförbud gäller för hela kvinnokliniken förutom ett undantag vid födsel (se frågan om att föda barn). Det innebär att partners, anhöriga, vänner m.m. inte får följa med på besök i sjukvården eller besöka inlagda patienter. Det är heller inte tillåtet med besök i trapphus eller väntrum.

Vad gäller om man ska föda barn? 

Vid själva förlossningen får en anhörig närvara hos den som föder. Den anhöriga ska vara en och samma och får inte bytas ut mot annan anhörig. Den anhöriga får inte ha förkylningssymtom. Efter förlossningen måste den anhöriga lämna innan mamman och det nyfödda barnet flyttas till BB där det råder besöksförbud.

Till BBs återbesöksverksamhet får enbart mamman och det nyfödda barnet komma.

Jag har en kallelse till sjukhuset. Hur ska jag göra?

I nuläget gäller fortfarande din kallelse för besök till sjukvården. Besöksförbudet innebär att det inte är möjligt att besöka vänner eller anhöriga som är inlagda på en vårdavdelning på sjukhusen i Västerås, Köping, Sala, Fagersta eller inom psykiatrin i Västmanland.

Undantag gäller för följande:

Om du har ett barn som vårdas får en förälder/vårdnadshavare vara medföljare på avdelningen. Den som följer med ska vara helt frisk och ska bytas ut i minsta möjliga mån.
Om det finns särskilda skäl kan du få tillstånd att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd.

Får man skicka blommor till avdelningen?

De flesta avdelningar har restriktioner på blommor, då det finns patienter som är allergiska. Rekommendationen är att man tar kontakt med avdelningen för att veta vilka rutiner som gäller.

Inför ditt vårdbesök

Om du har ett bokat besök eller genomgår en behandling är det viktigt att du kommer. Kom ihåg att du ska vara helt fri från symtom som liknar covid-19 när du besöker vården.

Kontakta vårdmottagningen innan ditt besök om du är osäker på om du ska avboka eller har frågor om besöket. 

Här kan du läsa mer om covid-19 och sjukdomssymtomen

Chatta med 1177 Vårdguiden Region Västmanland om dina besvär och få råd om vård

Du kan få rådgivning om vård direkt via chatt. Chatten med sjuksköterskor är öppen alla dagar kl 8-21 och du kan använda mobiltelefon, dator eller surfplatta.

Den digitala rådgivningen är en kostnadsfri tjänst där får du svara på frågor om hur du mår och vilka besvär du har. Du får råd om egenvård och kan få chatta med en sjuksköterska i vården. Ring alltid 112 vid akut livshotande tillstånd.

Om att chatta med 1177 Vårdguiden Region Västmanland

 

Till toppen av sidan