AKTUELLT I VÄSTMANLAND

Nu öppnar BUP Start – en och samma väg till barn-och ungdomspsykiatrin för stöd och hjälp till barn och unga

Innehållet gäller Västmanland

Den 3 februari öppnar BUP Start i Västerås. Det är en ny mottagning för hela Västmanland och fungerar som vägen in till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Om ditt barn inte redan har en pågående kontakt med BUP är det till denna mottagning du ska vända dig i din första kontakt med BUP.

På BUP Start får patienter hjälp genom rådgivning och bedömning. Mottagningen hanterar både egen vårdbegäran och inkomna remisser med samma metod. Metoden ska säkerställa att patienter får rätt hjälp och insats. Ett av underlagen för bedömningen är ett omfattande formulär som vårdnadshavare och barn tillsammans fyller i hemifrån. Formuläret är webbaserat och måste fyllas i innan man kan komma till BUP.

Barn och unga som kommer till BUP för en bedömning får alltid svara på många frågor om saker som påverkar den psykiska hälsan. Till exempel frågar man om nuvarande och tidigare familjesituationen, hur det är i skolan, på fritiden och om hur relationen till kompisar och andra viktiga personer är. Det kommer också frågor om tankar, känslor och sätt att reagera i olika situationer. I bedömningen får patienten också svara på medicinska frågor om till exempel tidigare och nuvarande sjukdomar eller ärftlighet för olika tillstånd.

- Alla patienter kommer att få en bred och omfattande bedömning vilket gör att vi tidigt kan upptäcka om det finns flera samtidiga problem. Därmed får vi ökade förutsättningar att planera vården på bästa sätt för våra patienter, säger Susanne Olofsdotter, psykolog på BUP Region Västmanland.

Efter en färdig bedömning blir patient och vårdnadshavare rekommenderad behandling utifrån en eventuell diagnos.

- Det blir BUP Start som bedömer alla inkomna remisser och det är till denna mottagning alla nya patienter kommer för sitt första besök. Patienter som har behov av fortsatt vård och behandling inom BUP får det på den mottagning man tillhör, säger Anneli Blom, enhetschef för BUP Start Region Västmanland.

Tidigare har den första kontakten med BUP skett genom någon av de fyra öppenvårdsmottagningarna i länet (Fagersta, Köping, Västerås eller Sala). Nu ska den första kontakten alltid ske via BUP Start. På mottagningen arbetar kuratorer, läkare, psykologer och sjuksköterskor.

Kontakta oss

Om du vill ha rådgivning kan du ringa BUP Start på telefonnummer 021-481 88 00.

Till toppen av sidan