Vaccination mot TBE

Skriv ut (ca 3 sidor)

Fästingburen hjärninflammation, TBE, sprids med fästingar. TBE-viruset finns på många håll i Sverige, främst i södra delen. Vaccination rekommenderas om du ska vistas i riskområden en längre period.

Skriv ut

Risken för TBE-smitta är även stor i andra delar av världen, till exempel Åland, vissa områden i centrala och östra Europa samt Ryssland.

Vaccination mot TBE i Västmanland

Västmanland

Vaccination mot TBE i Västmanland

Under åren 2009-2014 smittades under varje år bara ett fåtal personer av TBE i Västmanland. Under 2015 ökade antalet kraftigt till 18 och i fjol var det 16 personer som insjuknade efter att ha smittats i Västmanland. De flesta har smittats i områden nära Mälaren, främst i Kungsörs och Västerås kommuner. Men några fall har även förekommit i Sala och Norbergs kommuner. Se även kartor över riskområden i länet.

Om du bor i ett område där personer blivit smittade med TBE de senaste åren bör du vaccinera dig för att minska risken för att bli smittad. Om du har sommarboende eller rör dig mycket i skog och mark i de här områdena bör du också vaccinera dig.

Kontakta din vårdcentral eller en vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig mot TBE. 

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd. 

Fäll ihop

När ska jag vaccinera mig?

När ska jag vaccinera mig?

Du kan bli smittad av TBE redan i april och så sent som i oktober, men de flesta blir smittade under sommaren.

Vaccination mot TBE bör helst ske i god tid innan fästingsäsongen för att du ska få ett fullgott skydd. Men även om skyddet inte är fullgott efter första sprutan har du ändå ett visst skydd. Om fästingsäsongen redan har börjat är det ändå inte för sent att vaccinera dig eftersom fästingar kan smitta långt in på hösten.

Fäll ihop

Så går vaccinationen till

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. 

Du som är vuxen får sprutan med vaccin på utsidan av överarmen. 

Tidigare rekommenderades en extra dos till vuxna som började sin grundvaccinering när de hade fyllt 60 år. Oavsett ålder gällde detta även vuxna med nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom. Antalet rapporterade fall av TBE har ökat under senare år, och åldersgränsen för en extra dos har sänkts från 60 år till 50 år.

Den nya rekommendationen är alltså att du som har fyllt 50 år när du börjar din grundvaccinering får en extra dos.

Du som är yngre än 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis tre doser det första året:

 • Dos ett. 
 • Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 • Dos tre, fem-tolv månader efter dos två.

Efter dos tre är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fyra, tre år efter dos tre.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Du som har fyllt 50 år när vaccinationen mot TBE påbörjas.

Du får vanligtvis fyra doser det första året:

 •  Dos ett.
 •  Dos två, en-tre månader efter dos ett.
 •  Dos tre, två månader efter dos två.
 •  Dos fyra, fem-tolv månader efter dos tre.

Efter dos fyra är du skyddad i tre år. För att behålla skyddet behöver du:

 • Dos fem, tre år efter dos fyra.

Därefter rekommenderas:

 • Påfyllnadsdos vart femte år.

Tidigare rekommenderades senare påfyllnadsdoser med tre till fem års intervall. Men all erfarenhet visar att det räcker med en påfyllnadsdos vart femte år.

Du som inte har fått en extrados första året kan du istället få en extrados minst två månader efter dos tre eller fyra.

Fäll ihop

Om du har glömt att vaccinera dig

Om du har glömt att vaccinera dig

Du som har glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat, behöver inte börja om från början. Du får då en dos och därefter följer du vaccinationsschemat som vanligt.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan vaccinera dig både när du är gravid och när du ammar.

Fäll ihop

Vaccination från ett års ålder

Vaccination från ett års ålder

Barn som är äldre än ett år kan vaccineras mot TBE med samma intervall som vuxna.

Barn upp till drygt ett år får oftast sprutan med vaccin på lårets framsida. Är barnet över två år får hen sprutan på överarmens utsida.

Fäll ihop

Så mår jag efteråt

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan kännas lite ömt.
En del personer kan även få ont i huvudet och må illa. Vissa kan känna en allmän sjukdomskänsla, trötthet eller muskel- och ledvärk. En del personer kan också kräkas, men det är ovanligt. Barn kan få feber. Besvären brukar gå över inom några dagar.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-02-28
Redaktör:

Ingela Andersson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Rombo, läkare, specialist i infektionssjukdomar, Infektionskliniken, Mälarsjukhuset, Eskilstuna.


Västmanland
Tillägg uppdaterade:
2017-05-08
Redaktör:
Amelie Sarlin, kommunikatör Region Västmanland
Manusunderlag:
Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland