Senast reviderad 2011-10-12

Finns det olika sorters blödningar vid hjärnhinnorna?

Fråga

Vad är det som händer när en person får en blödning under hjärnhinnorna? Finns det olika typer?

Svar

Det finns flera olika blödningar man kan ha i hjärnan.

En typ av blödning kallas subduralhematom eftersom blödningen är lokaliserad under (sub) den hårda hjärnhinnan (duran). Blodet kommer då från blodådror, vener, som har betydligt lägre tryck än en pulsåder och blödningen blir därför inte så stor och kraftig som en pulsåderblödning. Subduralhematomet uppstår oftast vid en skallskada där man till exempel ramlat och slagit i huvudet. Symtomen, som beror på att blödningen trycker mot hjärnan, kan komma först flera veckor efter skallskadan då blödningen på ett speciellt sätt sugit åt sig vätska och blivit större. Symtomen kan vara dålig balans, lätt halvsidig svaghet, sänkt vakenhet och ibland huvudvärk och illamående. En äldre person kan bli lite förvirrad också. Personen i fråga kan ofta bli bra efter en operation där blödningen sugs ut.

En så kallad subaraknoidalblödning är en annan typ av blödning som är kraftigare därför att den kommer från en pulsåder. Den kallas så för att blödningen lokaliseras under en hjärnhinna som heter araknoidean. Den blödningen kommer ofta av sig själv från ett brustet pulsåderbråck, aneurysm, i en pulsåder på hjärnans yta. En sådan blödning är ofta livshotande men kan ibland med framgång opereras.

Sen finns det slutligen en tredje typ av blödning som också kan komma efter en smäll mot huvudet, nämligen epiduralhematom. Det sitter på andra sidan av hårda hjärnhinnan, duran, jämfört med subduralhematom. Det är en pulsåderblödning och symtomen kommer redan kort efter smällen, med huvudvärk, illamående och man har svårt att hålla sig vaken. Där krävs oftast snabb akut operation om personen ska kunna räddas.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin