Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

teckenspråk

Tolkenheten

Vi erbjuder tolkar till döva, dövblinda och hörselskadade som bor i Västmanland. De olika tolkmetoderna är skrivtolkning, teckenspråkstolkning och dövblindtolkning.

Beställa tolk i Västmanland