Tolk för döva, dövblinda och hörselskadade i Västmanland

Pictogram för information

Ändrade telefontider tisdagen den 17 oktober

Den 17 oktober hjälper Tolkcentralen i Sörmland dig mellan klockan 9-12 och 13-15. Tolkenheten Västmanland har stängt mellan klockan 8-9 och 15-16.

Beställa tolk i Västmanland

Att beställa tolk i Västmanland

Att beställa tolk i Västmanland

Om Tolkenheten i Västmanland

Om Tolkenheten i Västmanland