Habiliteringsplan

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Habiliterings- eller rehabiliteringsplan är en överenskommelse mellan den enskilde eller familjen och oss på Habiliteringscentrum om hur vi ska arbeta tillsammans. De mål vi sätter upp och de aktiviteter vi planerar skrivs ned i planen.

Visa mer

Varför en plan?

Varför en plan?

Syftet med en planen är:

  • att göra den enskilde och familjen delaktiga i planering och genomförande av habiliterings- och rehabiliteringsinsatserna
  • att göra tydliga överenskommelser om hur vi tillsammans ska arbeta för att nå uppsatta mål
  • att vi med jämna mellanrum utvärderar vad som uppnåtts med insatserna och hur vårt samarbete har fungerat
Fäll ihop

Aktuella frågeställningar

Aktuella frågeställningar

Det är era behov som ska vara vägledande.

  • Hur vill ni att vardagen ska se ut, hemma, på förskola, skola eller arbete och på fritiden?
  • Vad är mest angeläget att försöka förändra?
  • Kan detta uppnås? I så fall, inom vilken tid?
  • Hur kan vi samarbeta kring detta? Vem gör vad?
Fäll ihop

Överenskommelser om mål, aktiviteter och uppföljning

Överenskommelser om mål, aktiviteter och uppföljning

Utifrån de behov som är viktigast för er och utifrån det specialistkunnande vi har sätts mål som vi gemensamt ska arbeta mot.

Målen kan delas in i olika nivåer enligt den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa – ICF.

• Lärande och att tillämpa kunskap.
• Allmänna uppgifter och krav.
• Kommunikation.
• Förflyttning.
• Personlig vård.
• Hälsa och välbefinnande.
• Hjälpmedel.
• Boende.
• Relationer, familj, vänner och känslor.
• Skola, sysselsättning och arbete.
• Fritid.

Vi kommer gemensamt överens om vilka aktiviteter som ska göras för att nå målen och vem som ansvarar för vad.

Vi bestämmer också när vi tillsammans ska följa upp och utvärdera planen samt när ny plan ska göras.

Fäll ihop

Lätt-läst

Lätt-läst

Vad är habiliteringsplan?

En habiliteringsplan är en skriftlig
överenskommelse mellan dig
och oss på habiliteringen.

Tillsammans bestämmer vi
vad vi ska göra.

Tillsammans bestämmer vi vem
som ska göra olika saker.

Vi bestämmer också när vi ska
följa upp planen och när vi ska
göra en ny plan.

Vad kan vi prata om?

Det är du som bestämmer vad vi ska prata om.

Det kan till exempel handla om:   

Pictogrambild för läsa 

Kunskap
Att kunna läsa.
Att kunna se.
Att kunna lyssna.
Att kunna tala.
Att kunna skriva.
 

 

Piktogrambild för klockaUppgifter och krav
Att kunna passa tider.
Att kunna planera.

 

 

Piktogrambild för informationKommunikation
Att förstå information.
Att kunna ringa.
Att kunna använda dator.
Att kunna prata med andra.


Piktogrambild för gåFörflyttning
Att kunna förflytta sig själv.
Att kunna bära.
Att kunna förflytta sig med hjälpmedel.
Att kunna använda taxi eller buss.


Pictogrambild för att tvätta sig 

Personlig vård
Att kunna sköta sin hygien.
Att kunna gå på toaletten.
Att kunna klä av sig och på sig.


 

Pictogrambild för aktiviteter 

Hälsa och må bra
Att motionera.
Att äta bra.
Att kunna ta dina mediciner rätt.

 

 

Pictogrambild för hjälpmedel 

Hjälpmedel
Att kunna använda
de hjälpmedel du har.

 

 

 

Hemma
Att flytta hemifrån.
Att kunna handla.
Att kunna städa och sköta ditt hem.
Att kunna hjälpa andra.

 

Pictogrambild för människor 

Träffa andra
Kontakt med familj och vänner.
Kontakt med grannar och okända personer.
kontakt med partner.

 

 

Pictogrambild för daglig verksamhet 

Viktiga saker i livet
Skola och arbete.
Att kunna hantera pengar.
Att kunna betala räkningar.
Att kunna spara pengar.

 

Pictogrambild för fritid 

Fritid
Fritidsintressen.
Gå på bio, dans eller teater.
Lyssna på musik.
Idrott och gymnastik.
Att vara ute i naturen.

 


Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-02
Skribent och redaktör:

Annika Gingby, informatör, Habiliteringscentrum