Hjälp och stöd

Gunnar

Mindre pengar efter cancern

En lång tids sjukskrivning gör ofta att det blir tomt i plånboken. Gunnar fick förlita sig på egna lösningar när hans ekonomi blev sämre efter cancern.

Läs hela artikeln
lisbeth

När oron blev för svår

Lisbeth har fortfarande nytta av hjälpen hon fick med att hitta nya tankegångar, när hon blev deprimerad under cancerbehandlingen. Britt och Linda fick psykologiskt stöd på andra sätt.

Läs hela artikeln

Rehabilitering vid cancer

Rehabilitering vid cancer

Ekonomin när man är sjuk

Ekonomin när man är sjuk

Kontakt med andra

Kontakt med andra

Stöd för närstående

Stöd för närstående