Gruppverksamhet

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Här finner du gruppverksamheter som bedrivs inom landstinget Västmanland.

Visa mer

Grinden

Grinden

Bakgrund

Gruppverksamheten för barn till psykiskt sjuka föräldrar är en samverkan mellan ProAros, Individ och Familj, Barn- och Ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin. Verksamheten vänder sig till barn och ungdomar bosatta i Västerås, Hallstahammar och Surahammar. Grupperna leds av vuxna som har erfarenhet från såväl barngrupper, barn- och vuxenpsykiatrin som socialtjänst.

Syfte

Att öka gruppdeltagarnas kunskap om psykiska problem och om hur omgivningen påverkas. Att ge gruppdeltagarna möjlighet till reflektion kring de egna behoven. Att stärka gruppdeltagarnas egna resurser.

Vill du vara med?

Det är lätt att känna sig ensam om man har en mamma eller pappa som är psykiskt sjuk. Det kan vara svårt att prata om det.

Vi har grupper för barn och ungdomar där du kan träffa andra i samma situation. Du är välkommen att vara med i grupp tillsammans med jämnåriga. Vi kommer att prata om och lyssna på varandra. I barngruppen målar, ritar och leker vi mycket. I tonårsgruppen pratar vi och läser en hel del men har också praktiska övningar.

Naturligtvis fikar vi varje gång.

Vi träffas vid 12-15 tillfällen efter skoltid, två timmar per gång. Grupperna har 5-8 deltagare och två ledare. Vi som arbetar med verksamheterna har tystnadsplikt och det vi pratar om stannar inom gruppen. Adressen är Sigurdsgatan 21.

Det kostar inget att vara med. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2013-01-09
Skribent:

Sofie Andersson, kommunikatör

Redaktör:

Sofie Andersson, kommunikatör