Är du anhörig till någon med psykisk ohälsa?

Då är du välkommen till två informationsträffar där vi pratar om hur du kan få stöd och hjälp i din vardag. Om du är intresserad av att starta upp en egen samtalsgrupp så kan du också få hjälp av oss här.

Vi tar in max 15 deltagare vid varje tillfälle. Under träffarna får du kaffe eller te och macka.

Anmälan gör du senast 17 maj till Peter Eklöf som är beteendevetare och kurator i Region Västmanland. Maila peter.eklof@regionvastmanland.se eller ring 021-17 51 04. 

Text: Marina Vildbird, kommunikatör, Region Västmanland.

Till alla nyheter