Hjälpmedelscentrum


Den 24, 25, 26 och 31 december samt den 1 januari har Hjälpmedelscentrum stängt.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Beställa journalkopior

  • Beställ förbrukningsartikel till andningsapparat

  • Boka hämtning av skrymmande hjälpmedel

  • Felanmälan

  • Frågor kring hjälpmedel

  • Frågor om vår verksamhet

  • Kontakta mig

  • Uthyrning av hjälpmedel

  • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 30 48
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 08–16:30
Fre 08–16
Öppettider:
Mån-tor 08–16:30
Fre 08–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Avbokning:
021-17 30 48
Bokning:
021-17 30 48
Rådgivning:
021-17 30 48
Receptförnyelse:
021-17 30 48
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Signalistgatan 2, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Signalistgatan 2
721 31 Västerås
Vägbeskrivning

Du kan ta buss linje 22 mot Irsta, sedan promenad ca 400 m.

Du kan också ta buss linje 3 till Västerås flygplats. Därifrån är det ca 800 m till oss.

Flexlinjen stannar utanför vår entré.

Vårt utbud

Att få ett hjälpmedel - så går det till

Hjälpmedel är en del av hälso- och sjukvården och ingår i till exempel habilitering och rehabilitering. Landstingen, regionerna och kommunerna är skyldiga att erbjuda hjälpmedel om man behöver det. Men de bestämmer själva hur de delar upp ansvaret mellan sig och vilka regler och avgifter som ska finnas. Därför varierar det vad man kan få, vad det kostar och vart man vänder sig för att få hjälpmedel.

Läs mer här om hur det går till

Uthyrning av hjälpmedel till privatpersoner

Du kan hyra vissa hjälpmedel från Hjälpmedelscentrum. De hjälpmedel vi hyr ut är produkter som finns i vårt grundsortiment och som finns tillgängliga på vårt huvudlager. Hjälpmedel som inte hyrs ut på detta sätt är till exempel elrullstolar, behandlingshjälpmedel, datorer, cyklar och olika tillbehör.

Val av hjälpmedel

Du står själv för valet av hjälpmedel och ansvarar själv för din förmåga att använda det på rätt sätt. Hjälpmedelscentrums personal ger endast generella råd.

Leverantörens bruksanvisning och skötselråd medföljer alltid hjälpmedlet. Hyrda hjälpmedel hämtas och återlämnas på Hjälpmedelscentrum. För tunga och skrymmande hjälpmedel ingår transport.

Kostnad

Minsta hyrespris är en månadshyra. En startavgift på 100 kronor per huvudhjälpmedel debiteras vid utlämningstillfället.Därefter debiteras du en månadshyra via faktura så länge du hyr hjälpmedlet. Efter sex månader reduceras månadshyran.

Service

Service och reparationer ingår i hyran och ges på Hjälpmedelscentrum. Stora eller tunga hjälpmedel kan vid behov servas i hemmet.

Återlämning

Hyrt hjälpmedel ska återlämnas väl rengjort och i gott skick till Hjälpmedelscentrum. Du kan debiteras för Hjälpmedelscentrums kostnader för rengöring eller återställande av hjälpmedlet.

Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra hjälpmedel, telefon 021-17 30 48, eller använd vår e-tjänst ovan "Uthyrning av hjälpmedel".

Återlämning av hjälpmedel

Hjälpmedel är ett lån från Region Västmanland. Under låneperioden ansvarar du för hjälpmedlet och att det sköts enligt de anvisningar du fått. Vid oaktsamhet eller stöld kan du bli ersättningsskyldig.

Du som lånar ett hjälpmedel uppmanas ta kontakt med ditt försäkringsbolag och förvissa dig om att din hemförsäkring täcker lånade hjälpmedel.

Reparation

Om hjälpmedlet behöver repareras kontakta Hjälpmedelscentrum till exempel genom att använda vår e-tjänst Felanmälan (ovan).
Vid reparation som inte är normalt slitage kan du bli ersättningsskyldig.

Återlämning

När hjälpmedlet inte längre används ska du återlämna det till närmaste vårdcentral, Habiliteringscentrum eller till Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedlen ska vara väl rengjorda.
Du kan boka hämtning av skrymmande hjälpmedel via vår e-tjänst (ovan) eller genom att ringa vår kundtjänst 021-17 30 48.

 

Hjälpmedelscentrums utställning

I utställningen kan du i lugn och ro se, få information om och prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. Här finns legitimerad personal som informerar om hjälpmedel och som kan svara på frågor. Hjälpmedlens funktion visas i olika hemlika miljöer. 

Utomhus finns en övningsbana där man kan prova  till exempel cyklar, rullstolar och rollatorer på olika underlag, här finns också en färdtjänstramp och trottoarkanter.

I utställningen finns i huvudsak hjälpmedel som inte finns i Hjälpmedelscentrums ordinarie sortiment. Här visas produkter som redan finns på marknaden men även de senaste innovationerna inom hjälpmedelsområdet. De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen.

Här finns också information om "Kloka val på äldre dar" med tips och råd som underlättar vardagen.

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst på telefon 021-17 30 48 eller e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Hjälpmedlen används för att underlätta för personer som på olika sätt har svårigheter med  "tänket" och minnet. Hit kan du komma själv eller med närstående och få information av personal i utställningen.

Det går också att boka ett studiebesök och få information och kunskap om hur hjälpmedel kan underlätta i olika vardagssituationer och öka självständigheten och aktivitetsförmågan samt underlätta kvarboende i det egna hemmet.

Välkommen till vår kognitiva visningsmiljö!

För bokning av studiebesök i visningsmiljön, kontakta vår kundtjänst, hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se eller tfn 021-17 48 30.

Inkontinens

Dra dig inte för att söka hjälp om du har problem med urinläckage. Genom att ta kontakt med distriktssköterska, barnmorska eller familjeläkare på vårdcentralen kan du få rätt diagnos och behandling. Familjeläkaren kan också vid behov skriva remiss till uroterapeut, kvinnoklinik eller urolog. Du kan också tala med kommunens sjuksköterska om du bor på servicehus, ålderdomshem eller har
hemsjukvård.

Med urininkontinens menas ett läckage av sådan omfattning att det utgör ett problem för den som är drabbad. Ungefär var fjärde kvinna och var tionde man har problem.

Läs om att få inkontinenshjälpmedel

Läs om hjälpmedel inkontinens

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av Hjälpmedelcentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse - och pensionärorganisationer samt för personal inom kommun och region är kostnadsfria.

Kostnaden för studiebesök är 450 kr exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 675 kr exklusive moms. För en stor grupp krävs i regel två handledare och kostnaden blir 1125 kr exklusive moms.

För bokning kontakta vår kundtjänst på telefon 021-17 30 48 eller e-post: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

 

Hjälpmedelshandboken

I Hjälpmedelshandboken finns riktlinjer och anvisningar som hjälpmedelsnämnden fastställt.

Hjälpmedel provas ut och förskrivs av bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, distriktssköterskor och logopeder. Handboken innehåller information om samhällets hjälpmedelsservice samt rutiner och regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel i Västmanland.

Handboken är stöd till förskrivare så att bedömningar av hjälpmedelsbehov görs utifrån samma kriterier och underlättar arbetet genom tydliga riktlinjer. Den är även skriven med utgångspunkt att ge information till brukare och allmänhet i hjälpmedelsfrågor. Innehållet i handboken baseras på lagstiftning samt de politiska beslut som fattats i Västmanland angående hjälpmedel. Innehållet uppdateras när nya beslut tas.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Om oss

På Hjälpmedelscentrum kan du få information om och prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar i dess rätta miljö, till exempel en trapphiss. I vår visningslägenhet kan du se hjälpmedel som underlättar för minnet. Utomhus finns en körbana där hjälpmedel för utomhusbruk kan provas på olika underlag.


Våra hjälpmedel underlättar vardagen för personer med rörelsehinder, kognitiva funktionsnedsättningar och kommunikationssvårigheter. I vårt utbud ingår också hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling och inkontinenshjälpmedel.


Ett hjälpmedel är oftast ett kostnadsfritt lån. När hjälpmedlet inte längre används ska det lämnas tillbaka. Du kan även hyra vissa hjälpmedel.


Hjälpmedelscentrum köper in, lagerhåller och ger service av hjälpmedel. Vi utbildar och stöttar förskrivare i deras arbete. Vi lämnar och hämtar hjälpmedel i hela länet.

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Ålder:
Vi tar emot patienter i alla åldrar.
Remisskrav:
Utprovning av hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum sker tillsammans med förskrivare. Förskrivare kan vara: arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, specialpedagog, läkare eller logoped.

Information till besökare

Besöksregler:
Påslagna mobiltelefoner tillåtet.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.