Habiliteringscentrum Västerås


I sommar har Habiliteringscentrum (inklusive Tolkenheten) ändrade öppettider.

Vecka 28, 10-14 juli har vi öppet klockan 8.00-15.00.

Vecka 29 och 30, 17-28 juli har vi stängt för semester.

Vecka 31, 31 juli - 4 augusti har vi öppet klockan 8.00-15.00

För att boka tolk kontakta Tolkcentralen i Sörmland.

Café Mässen i Västerås har stängt vecka 26-30.

Habiliteringscentrum önskar trevlig sommar!

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

 • Begär intyg

 • Beställa journalkopior

 • Beställa tid

 • Datateket - Av/omboka tid

 • Datateket - Beställa tid

 • Datateket - Kontakta

 • Egen vårdbegäran

 • Egen vårdbegäran synenheten

 • Kontakta mig

 • Tolkenheten - Av/omboka tolk

 • Tolkenheten - Beställa tolk

 • Tolkenheten - Kontakta

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 48 00
Telefontid idag:
07:30–16
Öppet idag:
08–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–16
Öppettider:
Mån-fre 08–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Avbokning:
021-17 48 00
Bokning:
021-17 48 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Västmanlands sjukhus Västerås
721 89 Västerås
Vägbeskrivning

Följ E18 och sväng av vid skyltning mot Sjukhus (Stockholmsvägen). Fortsätt rakt fram vid det första trafikljuset. Sväng sedan vänster till Cedergatan. Fortsätt den vägen förbi en avfart till vänster (mot akutmottagningen) och tag nästa avfart till vänster. Det finns en parkeringsplats till vänster och gula enplanshus till höger. Fortsätt rakt fram över en vägbula till en 4-vägskorsning.Till höger direkt efter korsningen finns ett högre gult hus. Det är Habiliteringscentrum. I bortre gaveln på huset ligger ingång 20. Framför entrén finns ett fåtal parkeringar som är till för våra patienter.

Du kan också åka buss till oss med linje 1, Röd linje mot Bjurhovda. Gå av vid hållplatsen ”Adelsögatan”.

Vårt utbud

Habiliteringscentrum ger livslång habilitering och rehabilitering till personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt till personer med medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder. Personer med förvärvad hjärnskada i barndomen samt personer med omfattande och bestående synnedsättning

Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition samt samordning och lotsning till vård och samhällsstöd.

I Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog kan du läsa om våra utbildningar och grupper för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt för anhöriga och vuxna.

Vägbeskrivning Habiliteringscentrum Västerås.pdf

Vägbeskrivning Habiliteringscentrum Sala.pdf

Egen vårdbegäran

Din familjeläkare, annan landstingsverksamhet eller din kommun kan skicka remiss till oss. Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt psykologutredning och läkarintyg.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt intyg från ögonläkare.

Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

Blankett Egen vårdbegäran Habiliteringscentrum synenheten.pdf

Blankett Egen vårdbegäran Habiliteringscentrum.pdf

Habiliteringsteam

Vi ger insatser till barn, undomar och vuxna som bor i Västerås och Sala kommun.

Vi erbjuder:

 • Individuella behandlingar
 • Behandling i grupp
 • Föreläsningar och utbildningar, även för närstående

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Dietister
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Psykologer
 • Fysioterapeuter/Sjukgymnaster
 • Specialpedagoger

Synenheten

Vi ger insatser till personer i alla åldrar som bor i Västmanland och som har så nedsatt syn att det är svårt eller omöjligt att läsa, eller att med synens hjälp orientera sig.

Här arbetar:

 • Arbetsterapeuter
 • Kurator
 • Optiker
 • Psykolog
 • Rehabiliteringsingenjör
 • IT-tekniker
 • Sjukgymnast
 • Synpedagoger

Tolkenheten

Vi erbjuder tolkar till döva, dövblinda och personer med hörselnedsättning som bor i Västmanland.

De olika tolkmetoderna är skrivtolkning, teckenspråkstolkning och dövblindtolkning.

Tolkenheten förmedlar tolkbeställningar inom området vardagstolkning, enligt Hälso- och sjukvårdslagen §3b.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är kostnadsfri.

Vardagstolkning innebär tolkning i olika vardagssituationer som till exempel inom:

 • hälso- och sjukvård
 • arbetsrelaterade uppdrag
 • begravningar, dop och bröllop
 • fritid
 • viss samhällservice

Viss tolkning som inte är vardagstolkning förmedlas i mån av tid av Tolkenheten. Till exempel myndighetskontakter, tolkning inom socialtjänsten, polis och domstolsförhandlingar. Sådana tolkuppdrag betalas av respektive myndighet.

Tolkenheten har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkar.

Läs mer här

Bassäng

Bassängen Sundinska Vreten, finns vid ingång 22 på sjukhusområdet.

Parkeringsmöjligheter finns utanför ingången. Parkeringstillstånd får du av badpersonalen.

Parkering

Vi har några parkeringsplatser utanför ingång 20 som är till för våra patienter som ska på behandling. Parkeringstillstånd hämtar du i receptionen.

Om du ska besöka någon av våra i föreläsningar ber vi dig parkera på någon av besöksparkeringarna i närheten.

Besöksparkering Västerås.pdf

LSS-ansökan

Här hittar du ansökan om LSS.

Ansökan LSS-enheten.pdf

Om oss

Habiliteringscentrum erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som är omfattande och livslånga.


Våra specialister inom funktionsnedsättning och funktionshinder stöttar dina starka sidor, hjälper dig att utveckla dina svaga, tränar språk och rörelseförmåga, ordnar hjälpmedel, ger stöd till din familj och anhöriga.


Vi utbildar och informerar personer i din närhet om funktionsnedsättningen för att skapa möjligheter för dig att leva ett bra liv.


Habiliteringscentrum Västerås ger insatser till dig som bor i Västerås och Sala kommun. Vi har även behandlingslokal i Sala vid Sala sjukhus.Information till patienter

Remisskrav:
Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.