Habiliteringscentrum Fagersta


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • Av/omboka tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Begär intyg

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa journalkopior

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Beställa tid

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Egen vårdbegäran

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Egen vårdbegäran synenheten

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Kontakta mig

  Tjänsten är bara tillgänglig för vissa områden inom landstinget/regionen.

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

0223-474 50
Telefontid idag:
Stängt
Öppet idag:
Stängt

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 07:30–12
Mån-fre 13–16
Öppettider:
Mån-fre 08–12
Mån-fre 13–16
Växeltelefon:
021-17 30 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21
Avbokning:
0223-474 50
Bokning:
0223-474 50

ADRESS

Besöksadress
Västmanlands sjukhus Fagersta, Fagersta
Län, kommun
Västmanlands län, Fagersta
Postadress
Västmanlands sjukhus Fagersta
737 81 Fagersta
Vägbeskrivning

Följ väg 68 och sväng av vid skyltning mot Sjukhus.

Parkering finns till vänster på Lasarettsvägen invid sjukhuset. Parkeringen är avgiftsfri.

Gå in vid huvudentrén, gå till höger. Du kommer till två hissar. Fortsätt gå i korridoren till höger. Vi finns längre bort i korridoren, markplanet.

Vårt utbud

Habiliteringscentrum ger livslång habilitering och rehabilitering till dig med:

 • utvecklingsstörning
 • autism
 • medfödd, omfattande och bestående rörelsenedsättning
 • förvärvad hjärnskada i barndomen
 • omfattande och bestående synnedsättning

Till vuxna med förvärvad hjärnskada ges insatser som rör kommunikation och kognition samt samordning och lotsning till vård och samhällsstöd.

Egen vårdbegäran eller remiss

För att få hjälp från oss ska du vara utredd och ha en eller flera av följande diagnoser: utvecklinggstörning, autism, medfödda, omfattande och bestående rörelsehinder, förvärvad hjärnskada eller omfattande och bestående synnedsättning.

Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv kontakta oss och skicka en ansökan, det kallas Egen vårdbegäran. Du kan logga in och skicka din vårdbegäran via våra e-tjänster. Du kan också fylla i blanketten och skicka den med post till oss.

För habiliteringsinsatser krävs en ansökan samt psykologutredning och läkarintyg.

För insatser från Synenheten krävs en ansökan samt utlåtande från ögonläkare.

Blankett Egen vardbegaran Habiliteringscentrum synenheten.pdf

Blankett Egen vardbegaran Habiliteringscentrum.pdf

Våra insatser

Stödet som vi ger är till för att underlätta vardagen. Vi stöttar dina starka sidor och hjälper dig att utveckla dina svaga sidor. Vi stöttar även din familj och personer i din närhet, till exempel personal i skola och gruppbostäder.

Vi tror att alla mår bra av att få vara delaktiga och själv kunna göra det man klarar av. Den hjälp vi ger är till för det.

Vi kan ge dig och din familj:

 • stöd att förstå vad funktionsnedsättningen innebär, vad som är svårt och varför det är svårt
 • råd hur du som förälder kan stödja barnets utveckling
 • hjälp att söka stöd från samhället, till exempel kommunen, Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.
 • stödsamtal om det som känns svårt

Om du behöver kan vi hjälpa dig, genom övningar eller med hjälpmedel, att:

 • äta
 • sitta, stå och förflytta dig
 • berätta eller visa vad du vill
 • förstå din omgivning
 • leka för att utveckla samspel, motorik, språk, fantasi, självkänsla

Du kan få låna hjälpmedel som gör det lättare att sitta, ligga, stå, förflytta dig, kommunicera, planera och komma ihåg.

Habiliteringsteam

Vi som arbetar på Habiliteringen har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar.

I våra habiliteringsteam ingår olika yrkeskompetenser:

 • Arbetsterapeut
 • Dietist
 • Kurator
 • Logoped
 • Psykolog
 • Fysioterapeut/Sjukgymnast
 • Specialpedagog

Teamets sammansättning beror på dina aktuella behov och kan variera.

Grupper och utbildningar

I Habiliteringscentrums Aktivitetskatalog kan du läsa om våra utbildningar och grupper för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt för anhöriga och nätverk.

LSS-ansökan

Här hittar du ansökan om LSS.

Ansökan LSS-enheten.pdf

Om oss

Habiliteringscentrum erbjuder stöd, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar som är omfattande och livslånga. Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga.


Insatserna ges i nära samråd med personen själv, familjen samt övriga samhällsresurser. Utgångspunkt för habilitering är de behov som finns hos individ, familj och nätverk på grund av funktionsnedsättningen.


Insatserna ges utifrån professionell bedömning och varierar utifrån den enskildes behov. Insatserna ges individuellt och/eller i grupp på Habiliteringscentrum eller i personens dagliga miljö.


Habiliteringscentrum Fagersta ger insatser till dig som bor i Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Surahammars kommun.

Information till patienter

Remisskrav:
Till ansökan ska bifogas läkarintyg och psykologutlåtande. Ansökan finns under fliken - Vårt utbud.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Driftsform:
Landsting/Region.