Citypraktiken, Västerås


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa telefontid till läkare

 • Beställa tid

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-813 02 00
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–17

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–17

ADRESS

Besöksadress
Stora gatan 33, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Stora gatan 33
722 12 Västerås

Vårt utbud

Hos oss hittar du specialister i allmänmedicin, distriktssköterskor med särskild kompetens inom demens, inkontinens, spirometri, diabetes och kostrådgivning. Här jobbar också arbetsterapeut, medicinska sekreterare, undersköterska, barnmorskor, mödra- och barnhälsovårdspsykolog samt psykoterapeuter.

Via oss har du tillgång till:

 • Barnavårdscentral
 • Barnmorskemottagning
 • Mödra- och Barnhälsovårdspsykolog
 • Distriktssköterskemottagning
 • Livsstilmottagning
 • Fysioterapi
 • Psykoterapimottagning

 

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Citypraktiken fanns, 1 oktober 2018, 19 511 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är ca 8 000 listade/vårdcentral.

Det finns 13 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 8 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). Därutöver finns det 7 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns också en läkare med specialistkompetens inom infektionssjukdomar, BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, leg psykoterapeut, beteendevetare, arbetsterapeut, biomedicinsk analytiker, dietist och fysioterapeut. Dessutom finns det sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL, diabetes, inkontinens, demens, äldrevård, livsstil och barn. 

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Vaccinationsmottagning 
 • Livsstilsmottagning 
 • Rökavvänjning 
 • Artrosskola
 • Sömnskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Multimodala team (= flera olika yrkeskategorier samordnar sina insatser kring dig som patient)

Det finns gratisparkeringar i direkt anslutning till vårdcentralen samt betalparkering i närheten av vårdcentralen.

Verksamhetschef är Peeter Vinnal

Fysioterapeut

Beroende på vad man har för besvär får man olika typer av behandling. Ofta får man ett personligt träningsprogram och får träna på en specifik rörelse hos fysioterapeuten eller hemma. Ibland kan fysioterapeuten med hjälp av händerna töja eller mjuka upp en led eller muskel så att man får mindre ont eller blir mer rörlig. Läs mer om sjukgymnastik här.

Träffa våra fysioterapeuter för hjälp med:

 • knä- / höft- / handartrosskola
 • basal kroppskännedom
 • stationsträning
 • gym och konditionstest

Livsstilsmottagning

Många av dagens sjukdomar är relaterade till våra levnadsvanor. Vi har alltså stora möjligheter att själva påverka vår hälsa genom att bli mer medveten om vår livsstil.

Naturligtvis är genetiska och miljöfaktorer upphov till många sjukdomar, men det finns mycket vi kan göra för att behålla eller återvinna god hälsa och bra livskvalitet - helt enkelt må bättre.

På vår Livsstilsmottagning får du på ett positivt sätt hjälp och stöd att stärka dina goda vanor och förbättra de mindra goda. Vi arbetar med målet att skapa varkatiga förändringar som håller på sikt.

 Läs om mat, rörelse, stress och sömn.

Hos oss kan du bland annat få hjälp med:

 • Tobak
 • Stress
 • Kost
 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet

Psykoterapi

Under våra liv händer ibland saker som innebär ökade påfrestningar för oss. Psykoterapi kan vara en god hjälp vid ångest, depression, relationsproblem, stress och psykosomatiska besvär. Om du önskar psykoterapi ber vi dig kontakta din familjeläkare.

Om oss

Hos oss finner du en samlad kompetens bestående av olika yrkeskategorier. Det gör att vi kan erbjuda dig ett professionellt omhändertagande och gott bemötande. Utöver specialister i allmänmedicin har vi distriktssköterskor med särskild kompetens inom demens, inkontinens, spirometri, diabetes och kostrådgivning. Diabetesskola, rökavvänjning och livsstilsmottagning. Fysioterapeuter med knä/höft/handartrosskola, basal kroppskännedom, stationsträning, gym och konditionstest. Arbetsterapeut, medicinska sekreterare, undersköterskor, barnmorskor, MVC, BHV, mödra- och barnhälsovårdspsykolog samt psykoterapeuter.

Information till patienter

På måndagar är det många som ringer till oss, vår telefonväxel blir då överbelastad. Försök ringa om en stund igen.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Privat.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Citypraktiken, Västerås.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

96 %

Det aktuella värdet är
96%
Mätningen genomfördes
2018-07-01 - 2018-12-31

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

90 %

Det aktuella värdet är
90%
Mätningen genomfördes
2018-10-01 - 2018-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

79 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
79 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

77 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
77 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

78 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
78 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

83 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
83 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information