Mottagningens logotyp

På grund av byggnationer utanför vårdcentralen är parkeringarna närmast avstängda och det kan vara besvärligt att ta sig fram. Tänk på att ha god tid på dig innan besöket. Parkeringar finns vid ICA.

Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av-/omboka tid direkt

 • Av/omboka tid

 • Beställa tid

 • Fråga sjuksköterskan

 • Förnya hjälpmedel

 • Förnya recept

 • Kontakta mig

 • Rådgivning

 • Lämna synpunkter på vården

Telefonnummer och Öppettider

021-17 49 00
Telefontid idag:
08–16
Öppet idag:
08–17 lunch 12-12:50

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-fre 08–16
Öppettider:
Mån-fre 08–17 lunch 12-12:50
Växeltelefon:
021-17 30 00
Rådgivning:
021-17 49 00
Avbokning:
021-17 49 00
Bokning:
021-17 49 00
Receptförnyelse:
021-17 49 00
Sjukresebeställning:
020-21 21 21

ADRESS

Besöksadress
Välljärnsgatan 492, Västerås
Län, kommun
Västmanlands län, Västerås
Postadress
Välljärnsgatan 492
724 73 Västerås
Vägbeskrivning

Bäckby centrum. Du kan ta buss nr 1 eller servicelinje 11 till oss. Om du åker bil kan du parkera i Bäckby centrum.

Vårt utbud

Information om vårdcentralen

Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

På Bäckby vårdcentral fanns, 1 oktober 2018, 9 533 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

Det finns 5 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 4,65 heltidstjänster bemannade av familjeläkare (specialister i allmänmedicin). På vårdcentralen finns även 5 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

På vårdcentralen finns även två läkare med sk dubbelspecialitet (allmänspecialist/anestesi och allmänspecialist/ortopedi) dessutom finns det BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, beteendevetare, arbetsterapeut, biomedicinska analytiker, dietist och fysioterapeut. På vårdcentralen finns även sjusköterskor specialiserade inom astma/KOL och diabetes.  

Vårdcentralen kan erbjuda:

 • Livsstilsmottagning
 • Rökavvänjning
 • Artrosskola
 • Grupputbildning diabetes
 • Familjecentrum
 • Multimodala team 

Det finns gratis parkeringsplatser i direkt anslutning till vårdcentralen.

Verksamhetschef är Ann-Sofi Andersson

 

Astma/KOL mottagning

Behandlingspedagog

Vår behandlingspedagog erbjuder dig stöd och hjälp om du har problem med alkohol, läkemedel eller droger.

Vi erbjuder:

 • Rådgivande samtal
 • Motiverande samtal om dina alkoholvanor, användning av droger eller läkemedel.
 • Informations- och bedömningssamtal
 • Behandling som kurs, en behandlingmetod för att minska risken för återfall.
 • Anhörigsamtal kring riskbruk och missbruk.

Diabetesmottagning

Dietist

Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

Du är även välkommen till grupputbildningar:
- För dig som har högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och behöver ändra dina matvanor.
- För dig med prediabetes, nydebuterad diabetes samt om du har diabetes och vill förnya dina kunskaper.

 

Hälsoundersökning för 50-åringar

Inkontinensmottagning

Livsstilsmottagning

Om du vill förändra eller förbättra din livsstil och dina levnadsvanor kan du kontakta vår Livsstilsmottagning.

Vid första besöket träffar du en distriktssköterska för ett hälsosamtal. Du får svara på fem frågor om din hälsa, sedan diskuterar vi vad du har behov av att förändra.

Med FaR - Fysisk aktivitet på recept får du hjälp med att komma igång med fysisk aktivitet som är anpassad till dig och dina behov.

Vi kontrollerar din längd, vikt, BMI, midjemått och blodtryck. Om det behövs tar vi också prover.

Beroende på vilka behov du har får du sedan träffa dietist, sjukgymnast, delta i en rökslutargrupp eller träffa någon annan av våra professioner.

Efter hälsosamtalet får du en tid hos kurator för att prata om din motivation inför den aktuella livsstilsförändringen.

Efter tre, sex och nio månader gör du ett uppföljningsbesök hos distriktssköterska.

Seniormottagning

eniormottagning ska underlätta för dig som är 75 år och äldre att komma i kontakt med vår vårdcentral.

Vår målsättning är också att du ska få träffa samma personal vid dina besök och att du ska vara trygg med
att vi finns lättillgänglig för dig.

Du eller din anhörig som upplever att hälsan börjar svikta och har behov av en sköterska som fast vårdkontakt kan kontakta seniormottagningen.

Vi erbjuder dig:
- Hälsokontroll och samtal med fokus på hälsofaktorer, risk för ohälsa, förebyggande av fall och läkemedelsanvändning.
- Vägledning och information om var du kan vända dig i vård och omsorg.
- Stöd, råd och hjälp till dina anhöriga.

På seniormottagning finns sköterskor och är de du kan vända dig till för att få det stöd du behöver.

Här får du hjälp med att boka tid för din årliga läkemedelsgenomgång om du har fem eller fler läkemedel och kontakt, förutom läkare, med arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator vid behov. Seniormottagningen samverkar också med  kommunen.

 

Om oss

Vi har familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnhälsovård, barnmorskemottagning, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och kurator.


Vårdcentralen ligger mitt i Bäckby centrum och det är nära till apotek.


Verksamhetschef Ann-Sofie Andersson

ann-sofie.andersson@regionvastmanland.se

Information till patienter

Ålder:
Vi tar emot patienter i alla åldrar.
Remisskrav:
Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Bäckby vårdcentral.

Telefon- & läkartillgänglighet

Primärvårdens tillgänglighet per telefon

Andel besvarade telefonsamtal i primärvård. Enbart landsting med datoriserade telefonsystem.

99 %

Det aktuella värdet är
99%
Mätningen genomfördes
2018-01-01 - 2018-06-30

Källa: Väntetider i vården

Mer information Mindre information

Genomförda läkarbesök inom sju dagar i primärvård

Andel läkarbesök i primärvård inom sju dagar.

85 %

Det aktuella värdet är
85%
Mätningen genomfördes
2018-10-01 - 2018-10-31

Källa: Väntetider i vården, Sveriges Kommuner och Landsting

Mer information Mindre information

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet i vården hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

63 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
63 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

61 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
61 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning hos patenter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

53 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
53 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd bland patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

60 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
60 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

69 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
69 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

74 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
74 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en primärvårdsmottagning.

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

64 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en primärvårdsmottagning. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2017
Den patientupplevda kvalitén är
64 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information