Långtidsregistrering av blodtryck

Varför görs undersökningen?

Blodtrycket registreras i 24 timmar för att se hur blodtryckets värde varierar under vardagligt arbete i hemmet eller på arbetsplatsen.

Hur går undersökningen till?

En blodtrycksmanschett placeras på armen och en bärbar registreringsenhet placeras i en väska runt midjan. Väskan bärs under hela registreringsdygnet. Blodtrycksmanschetten pumpas upp och mäter blodtrycket med jämna mellanrum under dygnet. Under den tid registreringen pågår ska man försöka leva som vanligt.

Senast uppdaterad:
2011-03-18
Skribent:

Helena Ellvin, biträdande avdelningschef Fysiologkliniken, Västmanlands sjukhus Västerås

Redaktör:

Sofie Andersson, kommunikatör, Centrum för kommunikation