Blödning under skallbenet – subduralblödning

Skriv ut (ca 2 sidor)

En subduralblödning är en blödning mellan hjärnan och skallbenet. Du kan få en sådan blödning efter ett slag mot huvudet. Blodet som samlas under skallbenet trycker mot hjärnan och kan leda till att du blir trött eller medvetslös. Ett annat ord för subduralblödning är subduralhematom.

Skriv ut

Kroniskt subduralhematom är en annan form av blödning under skallbenet. Det kan också orsakas av lätta skador och ibland kommer man inte ens ihåg att man slagit sig i huvudet. Blödningen kan variera i storlek. Blodet, och den vätskeansamling som kan bildas kring blödningen, leder till en svullnad som trycker mot hjärnan. Det är vanligast hos äldre att få en sådan blödning. Det beror bland annat på att äldre har skörare kärl.

Läs mer: Hjärna, ryggmärg och nerver

Symtom

Symtom

Du kan känna dig trött och förvirrad om du fått en blödning under skallbenet. Dessutom kan du

  • få huvudvärk
  • få kramper
  • bli medvetslös.

Om du får kroniskt subduralhematom kommer symtomen först flera veckor efter skadan. Du kan då bli dåsig eller trött, få lättare huvudvärk eller bli förvirrad.

Fäll ihop

När ska jag söka vård?

När ska jag söka vård?

Du ska söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du slagit dig i huvudet och misstänker att du fått en blödning. Du ska även söka vård direkt om ett barn slagit sig kraftigt i huvudet.

Du ska söka vård om du blir trött eller får huvudvärk en eller flera veckor efter att du fått ett slag mot huvudet.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Fäll ihop

Behandling

Behandling

Har du fått en mindre blödning behöver du vanligtvis inte någon behandling eftersom sådana blödningar går tillbaka av sig själva efter ett par veckor eller månader. Man brukar bli bra utan behandling, men du kan behöva gå på flera läkarkontroller.

Om du har fått en större blödning kan du behöva bli opererad. Vid en sådan operation sugs blodet ut.

Man blir ofta inlagd på sjukhus för observation efter en blödning.

Fäll ihop

Undersökning

Undersökning

Om läkaren misstänker att du fått en blödning under skallbenet får du göra en datortomografi, även kallad datoriserad skiktröntgen. Datortomografi är en form av röntgen som kan ge mer information än vanlig röntgen.

Fäll ihop

Läkemedel kan öka risken

Läkemedel kan öka risken

Blodförtunnande läkemedel kan öka risken för subduralblödning. Waran och andra proppförebyggande läkemedel är exempel på sådana blodförtunnande läkemedel.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-08
Redaktör:

Ernesto Martinez, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Göran Umefjord, läkare, specialist i allmänmedicin, Sundsvalls sjukhus.