Läkemedel mot rökning

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Översikt

Översikt

Kroppen vänjer sig vid nikotin

När man röker är kroppen van vid att få en viss mängd nikotin. Om man slutar röka och kroppen inte längre får något nikotin kan man uppleva obehag av olika slag, så kallade abstinensbesvär. Förutom att man är röksugen kan man till exempel känna sig irriterad, nedstämd, orolig eller rastlös. Man kan också få svårt att sova och att koncentrera sig. Dessa symtom kan vara obehagliga och leda till att man börjar röka igen.

Läs mer: Rökning och snusning - tobaksberoende

Med eller utan nikotin

Om man använder läkemedel som hjälp för att sluta röka kan man minst fördubbla sina chanser att lyckas.

Det finns olika typer av läkemedel som används som hjälp för att sluta röka:

  • Nikotinläkemedel, som används i första hand och kan köpas receptfritt.
  • Läkemedel utan nikotin är receptbelagda tabletter som innehåller vareniklin eller bupropion.

Nikotinläkemedel, vareniklin och bupropion har kombinerats på olika sätt för att förstärka effekten av behandlingen. Det har inte medfört några ökade risker, men kombinationsbehandling bör hanteras av specialister.

Hur stora är möjligheterna att bli rökfri för gott?

Det viktigaste när det gäller att sluta röka är att man verkligen vill sluta och är beredd att göra vissa uppoffringar och förändringar. Kort sagt handlar det om motivation. Om motivationen är stark kan det gå bra att sluta helt utan hjälp, men en del behöver stöd.

Undersökningar har visat att om man får bra stöd, inledningsvis helst flera gånger i veckan, tillsammans med läkemedel kan 30-40 procent vara rökfria ännu ett år efter rökstoppet. Behandling på internet har kunnat visa ännu bättre resultat men är svårt att finna i Sverige.

Eftersom man ska sluta att använda läkemedel efter en tid är det viktigt att man planerar hur man ska hålla sig rökfri och undvika återfall. De flesta som söker information om rökslut har ett eller flera misslyckade försök bakom sig och känner redan till riskerna. Ett gott råd är därför att se till att nästa försök blir så bra och konsekvent genomfört som möjligt för bästa resultat.

Fäll ihop

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel

Nikotinläkemedel används i första hand

I första hand använder man nikotinläkemedel när man ska sluta röka. De kallas också för nikotinersättningsmedel vilket bättre förklarar hur de fungerar eftersom de ersätter det nikotin man är van att få genom rökningen.

Nikotinläkemedel nästan fördubblar möjligheten att bli rökfri, men det blir bäst resultat om man dessutom får omfattande rådgivning och stöd.

Nikotinläkemedel är till stor hjälp när man vill sluta röka, men hittills finns det inga bevis för att de fungerar när man ska sluta snusa.

Så här fungerar nikotin

Nikotin är ett nervgift som produceras i tobaksplantan för att skydda plantan mot skadeinsekter. När man andas in tobaksröken transporteras nikotinet snabbt in i blodet. Inom tio sekunder når det mottagare i hjärnan och sedan övriga delar av kroppen. Nikotinläkemedel tas upp betydligt långsammare. Allra långsammast stiger halten av nikotin i kroppen med plåster. 

Läkemedlet ersätter nikotinförlusten

Tanken med nikotinläkemedel är att fortsätta ge kroppen nikotin på ett mindre skadligt sätt i början när man har slutat att röka. På så sätt undviker man abstinenssymtom som till exempel oro, ängslan, koncentrationsstörningar och röksug. Under tiden kan man koncentrera sig på att lära sig mer om tobaken och hur den påverkar kroppen, och få råd och stöd om hur man hanterar sitt röksug och sina rökvanor.

Om man röker mycket kan man ha nytta av att börja med nikotinläkemedel redan innan man fimpar för gott. Om man tar nikotinläkemedel några veckor innan man ska sluta leder det oftast till att man röker färre cigaretter. Man får också en chans att bekanta sig med läkemedlet.

Mot slutet av behandlingen är det dags att trappa ner nikotinläkemedlen och till slut upphöra helt. Det brukar ta två till tre månader. Om man är mycket starkt beroende av nikotin kan man även bli beroende av nikotinläkemedel. Jämfört med att röka är risken med att använda nikotinläkemedel liten, eftersom de största riskerna skapas av de 8000 andra ämnena i röken. Risken är snarare att man använder för lite nikotinläkemedel, eller tar dem för kort tid, än att man tar för mycket.

En viktig orsak till att nikotinläkemedlen ibland inte hjälper är att man inte tar den rekommenderade dosen.

Olika sorters nikotinläkemedel

De olika typerna av nikotinläkemedel ger ungefär samma effekt. Vilken typ man väljer är upp till var och en. Vissa kan ha svårt att tugga tuggummi, andra har ömtålig hud och tål inte plåstren. Med alla formerna utom plåster kan man själv lätt anpassa dosen.

Nikotinläkemedlen är utprovade för dem som röker 10 cigaretter om dagen eller mer, och det finns inte lika mycket kunskap om dem som röker mindre eller snusar. Om man röker mer än ca 15 cigaretter per dag och är starkt beroende kan man kombinera olika sorters nikotinläkemedel. Man använder då oftast plåster som ger en jämn nikotinnivå och kompletterar med tuggummi, tabletter eller andra produkter som man tar genom munnen för att dämpa röksuget för stunden.

De olika former av nikotinläkemedel som finns att köpa i Sverige är

  • tuggummi
  • plåster
  • inhalator
  • tablett som läggs under tungan, så kallad resoriblett
  • sugtablett
  • munhålepulver i portionspåse
  • munhålesprej.

Kan köpas utan recept

Nikotinläkemedel kan man köpa utan recept på apotek. Många produkter kan också köpas i matvarubutiker och andra ställen där man kan köpa tobak. Om man är under 18 år kan man inte köpa nikotinläkemedel receptfritt, utan måste ha ett recept från en läkare. Nikotinläkemedel ingår inte i högkostnadsskyddet, men när de skrivs ut på recept blir de momsbefriade vilket sänker kostnaden.

Biverkningar

Nikotinläkemedel ger inte så mycket biverkningar, däremot är det lätt att tro att abstinensbesvären är biverkningar. Vissa kan få besvär som till exempel klåda och utslag av plåstren, ont i käkarna av tuggummit. Man kan även få huvudvärk, yrsel och problem från magen.

Exempel på nikotinläkemedel

Fäll ihop

Vareniklin

Vareniklin

Vareniklin är ett andrahandsmedel för rökavvänjning

Vareniklin, som finns i läkemedlet Champix, ger en stimulans på samma sätt som nikotin, fast svagare. Om man vill ha mer nikotin och drar halsbloss så hjälper inte det. Det beror på att vareklinin också blockerar nikotinreceptorerna. Det blir alltså helt poänglöst att röka.

Vareniklin används om inte nikotinläkemedel har hjälpt.

Om man samtidigt får motiverande stöd gäller högkostnadsskyddet för vareniklin.

Exempel på läkemedel som innehåller vareniklin

Champix

Fäll ihop

Bupropion

Bupropion

Bupropion används också i andra hand

Bupropion, som finns i läkemedlet Zyban, dämpar abstinenssymtomen och minskar röksuget. Det används om inte nikotinläkemedel har hjälpt. När man använder medicinen ska man även få motiverande stöd.

Läkemedel som innehåller bupropion används oftast ensamt men kan i enstaka fall kombineras med nikotinläkemedel. Zyban ingår i högkostnadsskyddet.

Exempel på läkemedel som innehåller bupropion

Zyban

 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-03-05
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Gilljam, läkare, professor, tobaksexpert, Karolinska institutet, Stockholm