Råd till dig som ska stödja ett barn efter en skogsbrand

En skogsbrand är en hemsk upplevelse både för vuxna och för barn. Att ge barn stöd i en situation där man själv har svårt med sina känslor är inte alltid enkelt. Här kommer några råd till dig om hur du kan tänka när du ska stödja ett barn efter en skogsbrand.

När ett barn har varit med om en svår händelse är det viktigt att minnas att barn inte har samma förmåga som vuxna att förstå det som händer, dra slutsatser och planera därefter.

Barns förmåga att skapa sig en bild av vad det är som händer, förstå vad andra säger och att med egna ord berätta för andra om sina upplevelser och känslor växlar med barnets ålder. De allra minsta barnen är beroende av en vuxen som de har knutit an till och med stigande ålder behöver barnet eller ungdomen mer av egen information och bemötande.

Det här kan du tänka på

Några råd till dig som är förälder, närstående eller annan viktig vuxen till ett barn eller en ungdom som drabbats av en skogsbrand är:

  •  Barn behöver sina närmaste och att vara fysiskt nära dem efter en svår händelse.

  • Försök att sätta dig in i vad barnet självt tycker är angeläget och låt barnet ställa egna frågor när du berättar om vad som hänt.

  • Utgå från vad barnet förstår eller tänker till vardags. Eftersom barnets färdigheter kan gå tillbaka något vid en krissituation kan det nu vara bra att sänka kraven på barnet en period.

  • Var övertydlig när du berättar att barnet och dess familj nu befinner sig i trygghet och att branden inte kan skada dem längre. Berätta också att många försöker göra vad de kan för att släcka branden. Förmedla att det kommer att bli bättre igen även om det just nu känns svårt, då barnet självt ofta befinner sig i nuet och kan ha svårt att tänka hoppfullt inför framtiden.

  • Gör dig själv en bild av brandens påverkan innan du berättar för barnet vad det kommer att möta.

  • Det är viktigt att berätta för barnet, på barnets nivå, om vad som hänt innan barnet återkommer till sitt hem förskola eller skola.

  • Barn har ofta sitt eget sätt att varva det svåra med att de är glada och leker eller gör det de brukar. Det är viktigt att låta det enskilda barnet göra det som det önskar och att som vuxen visa att det är okay. Vissa barn vill dra sig undan ett tag medan andra så fort som möjligt vill leka med kompisar eller delta i vanliga aktiviteter.

  • Om du känner oro för barnet kan du kontakta BVC-sköterskan, skolans elevhälsovård eller Barn och ungdomspsykiatrin.

Råd till dig som ska återvända hem efter en skogsbrand

Publicerad:
2018-06-10
Redaktör:

Marina Vildbird, Kommunikationsenheten, Region Västmanland, Västerås. 

Manusunderlag:

Regionalt kunskapscentrum, Kris- och katastrofpsykologi, Stockholms läns landsting, Stockholm. 

Granskare:

Ewa Göransson, Planeringschef, Primärvård Psykiatri och Habiliteringsverksamhet, Tjänsteman i beredskap, Region Västmanland, Västerås.