Fucidin-Hydrocortison

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Fucidin-Hydrocortison är ett läkemedel som används vid lindriga eksem som är infekterade.

Läkemedlet innehåller två verksamma ämnen, hydrokortison och fusidinsyra. Hydrokortison är ett milt verkande kortison och fusidinsyra är ett bakteriedödande medel som tillhör läkemedelsgruppen antibiotika.

Recept och högkostnadsskydd

Fucidin-Hydrocortison finns som kräm. Läkemedlet är receptbelagt.

Läkemedlet ingår inte i högkostnadsskyddet. Det innebär att du betalar hela kostnaden själv.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar läkemedlet

Det ena verksamma ämnet, hydrokortison, motverkar inflammation och minskar därmed svullnad och rodnad. Det dämpar också klåda. Det andra verksamma ämnet, fusidinsyra, motverkar bakterier genom att hindra dem från att växa och föröka sig.

Hur använder jag läkemedlet?

Smörj på krämen i ett tunt lager på de hudområden som ska behandlas. Om det inte är händerna som ska behandlas ska du tvätta händerna efteråt för att undvika att få krämen i ögonen.

När du har öppnat tuben är krämen hållbar i tre månader.

Dosering

När du har fått ett läkemedel utskrivet på recept är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

Smörj på krämen 2-3 gånger per dag. En vanlig behandlingstid är två veckor.
Läkemedlet bör inte användas på små barn utan att en läkare har rekommenderat det.

Viktigt

Det är viktigt att fortsätta behandlingen så länge läkaren har ordinerat, även om besvären har gått över. Om du slutar för tidigt kan några bakterier överleva och börja föröka sig. Infektionen kan då komma tillbaka.

Fucidin-Hydrocortison ska endast användas vid behandling av infektioner i huden om du samtidigt har eksem. Använd inte läkemedlet under lång tid och på stora kroppsytor utan att ha rådgjort med läkare.

Undvika att få krämen i ögonen.

Biverkningar

Det är ovanligt att få biverkningar av läkemedlet.

Graviditet och amning

Du kan använda läkemedlet när du är gravid.

Du kan använda läkemedlet när du ammar trots att det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken. Om du följer doseringsanvisningarna är det osannolikt att barnet påverkas.

Andra läkemedel för huden som innehåller samma verksamma ämne

Det finns andra läkemedel för huden som innehåller hydrokortison eller fusidinsyra. Det kan vara bra att veta så att du inte av misstag använder flera preparat som innehåller samma verksamma ämne eftersom dosen då kan bli för hög.

Exempel på läkemedel som innehåller fusidinsyra är Fucidin.

Exempel på läkemedel som innehåller hydrokortison är:

Hydrokortison finns även i flera hudläkemedel tillsammans med andra verksamma ämnen.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-03-04
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Lidbrink, läkare, specialist i hudsjukdomar,
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge