OM VACCIN MOT COVID-19

Vaccination mot covid-19

Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Vaccination kan också hjälpa till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många som möjligt väljer att vaccinera sig.

Person som får vaccin i armen. Fotografi.
Du behöver ta två doser av vaccinet för att få skydd mot sjukdomen.
Västernorrland

Vaccination mot covid-19 i Västernorrland

Region Västernorrland vaccinerar mot covid-19 sedan i slutet av december. De som först vaccineras är enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer de personer som riskerar att bli allvarligt sjuka, det vill säga boende på äldreboenden, de som har hemtjänst eller bor tillsammans med de som har hemtjänst samt personal som arbetar nära och möter särskilt sårbara personer inom äldreomsorgen. Det är frivilligt att vaccinera sig.

Särskilda yrkesgrupper som jobbar kundnära prioriteras inte utan vi följer folkhälsomyndighetens faser och gruppindelning.

Utskick i brevlådan till dig som är 75 år och äldre

Information till dig som är 75 år och äldre (födda 1946 och tidigare) kommer att skickas ut så att du får det via brev i din brevlåda under vecka 9. Planering pågår för att börja vaccinera denna åldersgrupp med start preliminärt 1 mars.

Hur bokar jag?

Det går just nu inte att boka någon tid för vaccination mot covid-19 via din hälso- eller vårdcentral, 1177 på telefon eller din kommun. Det finns inte heller planer på att upprätta väntelistor där du kan anmäla dig eller ställa dig på kö.

När brevet kommer så står det att det finns tre olika alternativ hur du kan boka din tid:

 • Digitalt via 1177.se (du behöver inte ha e-legitimation)
 • Via appen "Mitt vaccin" (finns redan nu för iphone, samsung i mars)
 • Via telefonsupport, 0611-804 00, öppettider: måndag-fredag 08.00-18.00, helger 10.00-16.00

Det kommer även vara tidningsannonser i lokalmedia med start 13 februari och under hela våren.

Du som är yngre får vänta litet längre på information men erbjudande kommer till alla under våren.

Covid-19 är en nyupptäckt sjukdom. Det finns flera godkända vaccin mot covid-19 för användning i Sverige. Arbetet med ytterligare vaccin pågår. Den här texten uppdateras när det kommer mer information.

Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.

Välj region högst upp på sidan för att få rätt information. 

Den här artikeln finns också på lätt svenska.

Vilka erbjuds vaccination först?

Folkhälsomyndigheten prioriterar i vilken ordning personer ska erbjudas vaccination. Det kallas att vaccinationen görs i olika faser.

De med störst behov av skydd får vaccin först

Först erbjuds följande personer vaccin, det kallas fas 1:

 • Du som bor på ett särskilt boende för äldre eller har hemtjänst.
 • Du som arbetar nära personer som bor på ett särskilt boende för äldre eller arbetar inom hemtjänsten.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.

Sedan ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre. Det gäller också dig som fyller 65 år senare i år. 
 • Du som har genomgått en benmärgs- eller organtransplantation, eller bor med någon som har det. 
 • Du som får behandling med dialys eller bor med någon som får det.
 • Du som är 18 år eller äldre och får stöd enligt LSS eller har personlig assistans.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg.

Efter det ska följande personer erbjudas vaccination, det kallas fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att skydda dig och andra mot covid-19.

Sedan kommer resten av befolkningen som är mellan 18 år och 59 år att erbjudas vaccination

Läs mer om de rekommenderade prioriteringarna på Folkhälsomyndighetens webbplats

När du kan vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin regionerna får och när de får doserna.

Det är frivilligt att vaccinera sig.

Västernorrland

Region Västernorrland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Här kan du ta del av en preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Västernorrland. Tidplanen visar de olika faserna och vilken grupp som vaccineras under månaderna januari till och med juni 2021. Tidplanen revideras allt eftersom beroende på vaccintillgång covid-19. Du hittar den preliminära tidplanen här.

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19. Det finns även text i denna artikel med faserna beskrivna och tidpunkter för vaccination mot covid-19.

Här kan du ta del av de olika faserna och när du erbjuds vaccination covid-19
De åldersintervall som beskrivs i faserna avser det kalenderår du fyller år och inte ditt exakta födelsedatum. Detta gäller inte om du är på väg att fylla 18, då måste du invänta din födelsedag eftersom du måste vara myndig för att kunna välja att få vaccin mot covid-19. Hushållskontakter är de som bor på samma adress som dig.

Fas 1:

 • Du som bor eller arbetar på särskilda boenden för äldre personer.
  När: Från och med december till och med februari 2021.
  Var: På de särskilda boendena
 • Du som har hemtjänst och den som bor med dig, samt personal i hemtjänsten.
  När: Från och med december till och med februari 2021.
  Var: I hemmet eller på vaccinationslokal

Fas 2:

 • Du som är 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först
  När: Från och med mars till och med maj 2021.
  Var : Vaccinationslokal
 • Du som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och den som bor tillsammans med dig.
  När: Från och med mars till och med maj 2021.
  Var:  Vaccinationslokal.
 • Du som har genomgått dialysbehandling och den som bor tillsammans med dig.
  När: Från och med mars till och med maj 2021
  Var: Vaccinationslokal.
 • Du som är vuxen (18 år och äldre) och får stöd enligt LSS* eller har personlig assistans och den som bor med dig.
  När: Från och med mars till och med maj 2021.
  Var: Vaccinationslokal.

  *Gäller även vuxna som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.
 • Du som arbetar nära äldre patienter inom vård eller omsorg.
  När: Från och med mars till och med maj 2021.
  Var: Arbetsplats eller vaccinationslokal.

Fas 3:

 • Du som är 60-64 år, med sjukdom eller tillstånd som innebär ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19**.
  När: Från och med maj till och med juni 2021.
  Var: Vaccinationslokal.
 • Du som är 18–59 år och har ett sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli allvarligt sjuk i covid-19**.
  När: Från och med maj till och med juni 2021.
  Var: Vaccinationslokal.
 • Du som är 18-59 år med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. Det gäller även personer som lever i socialt utsatta situationer.
  När: Från och med maj till och med juni 2021.
  Var: Vaccinationslokal.

* *Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni (höjt blodtryck), kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma. Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder, kronisk lever- eller njursvikt, diabetes typ 1 och typ 2, tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, downs syndrom.

Fas 4:

 • Du som är 18 år och äldre och som inte prioriterats i tidigare faser.
  När: Från och med maj till och med juni 2021.
  Var: Vaccinationslokal.

När rekommenderas inte vaccination?

I nuläget rekommenderas inte barn och ungdomar som är 17 år eller yngre att vaccinera sig. Du som är gravid rekommenderas inte heller vaccin i nuläget.

Det beror på att det ännu inte finns tillräckligt många studier där barn och gravida har fått vaccin.

Rådgör med en läkare om du är osäker på vad som gäller för dig eller ditt barn.

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion

Du som tidigare har fått en allvarlig allergisk reaktion som krävde vård på sjukhus, kan rådgöra med en läkare innan vaccinationen. Detsamma gäller om du tidigare har fått en så kraftig reaktion efter en vaccination att du har behövt söka vård.

Kan jag vaccinera mig mot andra sjukdomar samtidigt?

Två veckor före och två veckor efter att du har vaccinerat dig mot covid-19 ska du inte ta något annat vaccin. Det beror bland annat på att det ska gå att skilja på eventuella biverkningar från vaccinen.

Ska jag vaccinera mig även om jag har haft covid-19?

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19. Du som nyligen har haft covid-19 med feber, hosta och andra kraftiga besvär har förmodligen ett bra skydd mot sjukdomen under de närmaste månaderna. Men man vet inte säkert hur länge ett bra skydd mot sjukdom finns kvar.  

När kan jag vaccinera mig?

Det är regionerna som ansvarar för att utföra vaccinationerna.

Västernorrland

När du exakt ska kunna vaccinera dig beror bland annat på hur många doser vaccin som vår region får och när de kommer.

Planen är att alla som vill ska ha fått vaccin för covid-19 senast 30 juni 2021.

Under april månad beräknar Region Västernorrland få de stora leveranserna av vaccin till länet.

De lokaler som används när de flesta invånare ska vaccineras är:

Härnösand

 • Härnösand, Närvården – norra entrén

Kramfors

 • Kramfors, Folkets park Kupolen
 • Bollsta, Folkets hus
 • Ullånger, Centrumhuset

Sollefteå

 • Sollefteå, Hullsta Gård
 • Junsele hälsocentral
 • Ramsele hälsocentral
 • Näsåker, Marcusgården

Sundsvall

 • Nacksta (den tidigare hälsocentralen)
 • Matfors hälsocentral
 • Njurunda hälsocentral
 • Stöde hälsocentral
 • Liden hälsocentral

Timrå

 • Älvens Hus

Ånge

 • Ånge hälsocentral
 • Fränsta vårdcentral

Örnsköldsvik

 • Örnsköldsvik, Curlinghallen
 • Husum, Husumgården
 • Bredbyn, Olympia

Vi kommer löpande informera om vaccineringen i länet här på 1177.se, via tidningsannonser och via hushållsutskick samt brevutskick till olika åldersgrupper.

Flera personer runt om i landet har utsatts för bedrägeriförsök av personer som säger att de är från 1177 Vårdguiden. 

1177 Vårdguiden på telefon ber dig aldrig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

Så går vaccinationen till

Du får vaccinet med en spruta i överarmen.

Det krävs två doser för bra skydd

Du behöver två doser för att skyddet ska bli så bra som möjligt. Det varierar hur lång tid det ska vara mellan de två doserna, beroende på vilket vaccin du har fått. Fråga när du vaccinerar dig när du ska ta dos två.

Du kan inte räkna med att vara skyddad mot covid-19 efter första dosen. Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen, beroende på vilket vaccin du har fått. 

Du ska förstå informationen du får

När du vaccinerar dig ska du få information om vilket skydd du får genom vaccinet och vilka eventuella biverkningar vaccinet kan ge.

Du ska kunna förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor till den som vaccinerar om det är något du undrar över. 

Västernorrland

Så går vaccinationen till i Västernorrland

När du tagit spruta nummer ett så bokas din tid direkt för spruta nummer två av vårdpersonal. Du får samma vaccin vid båda doserna.

Spruta nummer två tas med olika intervall för olika vaccin.
Det tar cirka sju till tio dagar efter vaccination nummer två innan du har immunitet beroende på vilket vaccin du får. Vänta med att röra dig normalt ute i samhället igen.

Kan jag vaccinera mig om jag är sjuk?

Du ska inte vaccinera dig om du har en pågående infektion med feber eller symtom på covid-19. Du ska lämna prov för covid-19 om du har symtom som tyder på sjukdomen.

Så mår jag efteråt

Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har vaccinerat dig. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna. Det kallas för biverkningar och är vanligt hos de som fått vaccin mot covid-19.  

Besvären kommer oftast inom det första dygnet efter vaccinationen. De brukar gå över inom ett till två dygn.  

Stanna hemma om du får symtom efter vaccinationen  

Stanna hemma om du får symtom som feber, får ont i lederna och musklerna eller får ont i huvudet inom ett till två dygn efter vaccinationen. Det är förmodligen biverkningar av vaccinationen.Stanna hemma så länge du har symtom. 

Om symtomen inte går över inom ett dygn behöver du lämna prov. Det är för att få veta om du har covid-19, till exempel för att du blev smittad innan du vaccinerade dig.   

Rapportera in biverkningar till Läkemedelsverket

Du kan rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet till Läkemedelsverket. De har i uppdrag att följa och övervaka effekten av läkemedel, inklusive vacciner. Även vårdpersonal ska rapportera in misstänkta biverkningar av vaccinet.

Fortsätt att följa de allmänna råden

Det är viktigt att du fortsätter att följa de allmänna råden, även när du är vaccinerad. Följ råden så länge de gäller.

Det beror på flera saker:

 • Efter andra dosen tar det en till två veckor innan du har ett bra skydd mot sjukdomen.
 • Det finns en liten risk för att du kan få sjukdomen, även om du är vaccinerad. Inget vaccin ger ett hundraprocentigt skydd.
 • Det finns också en liten risk att du kan bli smittad och sprida viruset, även om du själv inte får symtom. 
 • Vaccinet är nytt. Därför är det oklart hur länge skyddet mot sjukdomen finns kvar efter vaccinationen.

Är vaccinet säkert?

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats.

Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

I texten Så fungerar vaccin kan du läsa mer om säkerheten hos vaccin.  

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om hur vacciner godkänns.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Frågor och svar på 1177.se om vaccinationerna mot covid-19.

Folkhälsomyndighetens samlade information om vaccinationer mot covid-19.

Läkemedelsverket samlade information om covid-19. Du kan bland annat läsa mer om de olika vaccin som används. 

Läkemedelsupplysningen drivs av Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och få svar på allmänna frågor om vacciner.

Till toppen av sidan