Om vaccin mot covid-19

Vaccination i skolan mot covid-19 för 12-15-åringar i Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Region Västernorrland är ansvarig för vaccinationsinsatsen vid länets skolor. Skolornas personal och vaccinatörer samarbetar kring när och hur själva vaccinationen ska genomföras. Vaccinationerna påbörjas vecka 47.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn som fyllt 12–15 år ska erbjudas vaccination mot covid-19. Vaccin erbjuds både för att skydda barnet mot covid-19 och för att minska den påverkan som pandemin har på skolgång och fritidsverksamheter. För att det ska bli tryggt, enkelt och jämlikt för barn att vaccinera sig rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccination ska ske på skolan.

Information från skolan

Du och ditt barn kommer att få all information ni behöver från skolan i god tid före vaccinationen. Ni får informationen på det sätt som skolan brukar informera. Vaccinationen är frivillig och kostar ingenting. Det är viktigt att scanna QR-koden med din mobil.

Det här behöver du veta för att vara förberedd:

Information, samtyckesblankett och hälsodeklaration

Ditt barn bör ha fått ett informationsblad och en samtyckesblankett med hälsodeklaration från skolan, som ni kan fylla i hemma i lugn och ro.

Om ni är två vårdnadshavare/målsmän behöver båda skriva under samtyckesblanketten. Samtycket gäller sedan för båda doserna vid vaccination på skolan. Även hälsodeklarationen gäller för båda doser. Om något ändras med barnets hälsa mellan dos ett och dos två måste detta meddelas vaccinatören. Barnet måste ha fyllt 12 år för att kunna vaccineras. Det beror på att det vaccin som erbjuds är godkänt från 12 års ålder i EU. Barn som inte fyllt 12 år vid det första vaccinationstillfället i skolan kommer att erbjudas dos ett av vaccinet när klasskamraterna får dos två.

Mognadsbedömning

Vaccinatörerna kan göra en mognadsbedömning om barnet har fyllt 15 år. Det blir aktuellt om samtycke saknas och eleven vill vaccinera sig mot covid-19.

Ditt barn erbjuds vaccinet Comirnaty

För barn mellan 12-15 år erbjuds vaccinet Comirnaty från Pfizer- BioNTech med två doser. Folkhälsomyndigheten rekommenderar det vaccinet eftersom det är det mest studerade vaccinet för barn i åldern 12-15 år. Över 20 miljoner barn i världen har vaccinerats med vaccin som är godkända för barn från 12 år.

Tidsintervallet mellan dos ett och två kommer att vara cirka sju veckor i Västernorrland. Du får mer information om tidpunkt för dos två från skolan.

Har ditt barn fått en kraftig allergisk reaktion vid tidigare vaccination

De allra flesta barn med lindrigare allergi kan vaccineras på skolan. Barn med kraftig allergi kommer att hänvisas vidare till en medicinsk bedömning vid en hälso/vårdcentral eller specialistmottagning.

Biverkningar av vaccinet

Det vaccin som erbjuds är säkert men kan ge biverkningar som feber,huvudvärk och ont i armen där sprutan har givits. Dessa biverkningar är lindriga och går i de flesta fall över av sig själv.

Några få barn har fått hjärtmuskelinflammation. Det är mycket ovanligt och går oftast över av sig själv. Men det är bra att känna till och söka vård om barnet får symtom som ont i bröstet, hjärtklappning och andfåddhet inom fyra veckor efter vaccinationen.

Det är vanligare att få hjärtmuskelinflammation efter virusinfektioner, till exempel covid-infektion, än efter en vaccination mot covid-19.
Läs mer om vanliga och sällsynta biverkningar för Pfizers vaccin på Läkemedelsverkets webbplats. (endast svenska)

Ta reda på fakta och tro inte på rykten

Det är naturligt att ha frågor och känna oro när man ska ta ställning till om ens barn ska vaccineras. En del av det som sägs om vaccinerna kan vara fel och är bara rykten. Det är därför bra att själv ta reda på fakta. Du hittar granskad information om vaccination mot covid-19 här på 1177.se och på folkhalsomyndigheten.se.

Du kan också hitta detaljerad information om vaccinet som ditt barn får på Lakemedelsverkets webbplats. (information på flera språk) 

Vaccination på skolan är en engångsinsats

Vaccination på skolan sker som en engångsinsats och inkluderar båda doserna. Om barnet inte har lämnat in samtycke eller hälsodeklaration inför det tillfälle då vaccinationen ska genomföras, kan de inte vaccineras mellan vaccinationstillfällena på skolan. Detsamma gäller om barnet är sjukt eller ännu inte fyllt 12 år. Information om när och hur barn som fyller 12 år under 2022 ska vaccineras kommer att publiceras här på 1177.se.

Barn som saknar svenskt personnummer kan i de flesta fall vaccineras på skolan

Om ditt barn saknar svenskt personnummer, har ett reservnummer, samordningsnummer eller har en skyddad identitet kan hen ändå i de flesta fall vaccineras på skolan. 

Covidbevis kan tas ut för barn

Även barn kan få covidbevis. När du har loggat in i tjänsten covidbevis.se kan du välja att antingen hämta vaccinationsbevis till dig själv eller att hämta vaccinationsbevis till ditt barn. När du fyller i barnets personnummer så kontrolleras det mot Skatteverket att du är vårdnadshavare för barnet.

Patientlagen finns för dig

När du eller ditt barn är patienter i en vårdsituation, finns Patientlagen. Lagen innehåller bland annat regler om samtycke, delaktighet och barns rätt till information. Här finns också beskrivet om patientsäkerhet, möjlighet att framföra synpunkter och klagomål.
Läs mer om Patientlagen (finns på flera språk)

Mer information

Läs mer om vaccination av barn och unga
Läs frågor och svar om vaccination av barn och unga
Läs mer om vaccination för barn och unga på folkhalsomyndigheten.se

Till toppen av sidan