Om vaccin mot covid-19

Jag studerar i Västernorrland och har tagit första dosen i en annan region. Kan jag ta andra dosen här?

Innehållet gäller Västernorrland

Fråga

Jag studerar i Västernorrland och har tagit första dosen i en annan region. Kan jag ta andra dosen i Region Västernorrland?

Svar

Grundregeln i Region Västernorrland är att du ska få den andra dosen hos samma vaccinatör som ger dos ett. Detta kan däremot vara svårt för exempelvis dig som studerar i Västernorrland men bor i en annan region under sommaren.

Du som har tagit den första dosen i en annan region har möjlighet att boka tid för dos 2 i Västernorrland. Detta gäller bland annat studenter och nyinflyttade.

Glöm inte att av- eller omboka din tid om du får förhinder eller väljer att ta din andra dos i en annan region. Den nya tiden får inte bokas tidigare än gällande dosintervall, i nuläget inte tidigare än fyra veckor.

Se information om hur du bokar tid för dos två i Region Västernorrland, samt hur du avbokar tid vid behov, på sidan När och hur kan jag boka tid för vaccination mot covid-19?

Till toppen av sidan