Lämna prov och få provsvar om covid-19

Information till dig som haft nära kontakt med en person som har covid-19 - Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Du som nyligen har haft nära kontakt med en person med covid-19 kan ha utsatts för smitta av coronaviruset som orsakar covid-19. Det är inte säkert att du blivit smittad eller blir sjuk, men du bör träffa så få personer som möjligt under en tid och testa dig enligt instruktion som du hittar här.

När skulle jag kunna insjukna?

Tiden från det att man smittas till man eventuellt blir sjuk (inkubationstiden) varierar mellan två och fjorton dagar, vanligast är fem dagar.

Var extra uppmärksam på symtom i fjorton dagar från och med sista tillfället du träffade personen med covid-19.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Infektionen ger oftast en lindrig sjukdom med luftvägssymtom, som hosta, snuva och feber, men en del blir sjukare med andningsbesvär och behöver vårdas på sjukhus. Man kan även få muskelvärk, halsont, huvudvärk, försämrat lukt- och smaksinne och magbesvär med diarréer.

Måste jag isolera mig under denna 14-dagarsperiod?

Du behöver vara extra observant på symtom. Om du känner dig det minsta sjuk ska du omedelbart se till att isolera dig; försöka att inte träffa någon annan person samt testa dig för covid-19 snarast.

Även om du känner dig helt frisk bör du träffa så få personer som möjligt och se till att hålla avstånd till dem du träffar; minst 1 meter, helst 2 meter. Skälet är att man kan vara smittsam cirka två dygn innan man börjar känna sig sjuk.

En del blir bara lite sjuka, men kan ändå smitta andra. Undvik därför att träffa vänner och hoppa över dina vanliga fritidsaktiviteter.

Träffa helst bara dem du bor med. Jobba hemma om du har möjlighet.

Om du går i förskola, förskoleklass, grundskola eller gymnasieklass kan du fortsätta göra det så länge du känner dig helt frisk. 

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19

Om det är någon du bor med som kan ha utsatt dig för smitta, betraktas du som ett misstänkt fall av covid-19 och ska följa förhållningsregler enligt Smittskyddslagen.

Du ska vara hemma i minst 7 dagar räknat från provtagningsdatum för den person som är smittad i ditt hushåll.
Om flera personer i hushållet är smittade, räknar du dagarna från provtagningsdatum för den i hushållet som senast fått ett positivt test. Om du inte kan arbeta hemifrån, kan du ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan

Ta del av informationsbladet Covid-19, Information och förhållningsregler till hushållskontakter som du hittar på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Informationen finns på flera språk.

Behöver jag provta mig för covid-19?

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19

Du som bor tillsammans med någon som har konstaterad covid-19, bör du testa dig på dag 5 räknat från provtagningsdatum för den person som är smittad i ditt hushåll. Detta gäller även om du inte har några sjukdomssymtom. Alla personer i hushållet från 6 års ålder och uppåt bör provta sig, i första hand via egenprovtagning. Mer information hur du bokar Egenprovtagning 

Om du haft nära kontakt med någon som har covid-19 utanför ditt hushåll

Du som är vuxen eller är skolungdom från högstadiet och uppåt och har haft nära kontakt med en person med covid-19 i smittsam fas bör snarast möjligt testa dig för covid-19. I första hand ska du provta dig via egenprovtagning. Mer information hur du bokar Egenprovtagning.

Med nära kontakt menas kontakt i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd, sammanlagt under ett dygn. Detta gäller om kontakten skett på en arbetsplats, i högstadie- eller gymnasieskola, vid idrottsutövning, på fester eller vid andra liknande sammankomster.

Om provet är negativt bör du ta ytterligare ett prov 5 dagar efter senaste nära kontakt med personen som har covid-19.

Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakt rekommenderas ingen testning. Om första provet tas 4 dagar eller senare efter den nära kontakten behöver du bara ta ett prov.

Om du får symtom på covid-19

Om du får symtom på covid-19 bör du provta dig så snart som möjligt, även om tidigare prover varit negativa.

Se information om hur man testar sig för covid-19.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

De flesta blir bara lite sjuka och klarar sig med egenvård i hemmet, vilket framförallt innebär vila, vätska och febernedsättande. Om du tillhör en riskgrupp kan du kontakta din hälso-/vårdcentral, ordinarie läkare eller ring 1177 för rådgivning.

Se information om riskgrupper på Folkhälsomyndighetens webbplats

Om du skulle bli svårt sjuk, få svårt att andas eller försämras kraftigt när du varit sjuk flera dagar till en vecka, kontakta alltid sjukvården genom att ringa 1177. Om ditt tillstånd är livshotande, ring 112. 

Om du blir sjuk bör du hålla ett avstånd på minst en meter, men helst två, till de du bor med om möjligt genom att;

 • vara i ett eget rum,
 • inte äta tillsammans med andra och inte dela badrum.
 • använda egen handduk och rengöra/desinficera ytor som vattenkranar och dörrhandtag, som man rör vid ofta i hemmet.
 • vara noggrann med att tvätta händerna och att hosta/nysa i armvecket eller i en näsduk.

Gäller detta även om jag redan har haft covid-19?

Om du de senaste 6 månaderna har haft en covid-19-infektion bekräftad med positivt PCR-test, så gäller inte dessa anvisningar.

Var ändå uppmärksam på symtom, och stanna hemma ifall du skulle bli sjuk, tills du är helt frisk. Om du har påvisade antikroppar mot covid-19, i ett prov analyserat på godkänt laboratorium, är du undantagen från ovanstående anvisningar i 6 månader räknat från det misstänkta infektionstillfället med covid-19.

Om du har nedsatt immunförsvar eller får så svåra symtom att du måste uppsöka vård behöver du följa ovanstående anvisningar även om du haft covid-19 de senaste 6 månaderna.

Gäller detta även om jag är vaccinerad mot covid-19?

Vaccinerade utan symtom

Om du är vaccinerad, med två doser vaccin och minst två veckor gått sedan andra dosen, undantas du i regel från smittspårning. Det betyder att om du är vaccinerad med två doser och bor tillsammans med någon som har covid-19, behöver du inte följa förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar och du behöver inte testa dig enligt ovan.

Om du bara fått en dos vaccin och bor tillsammans med någon som har covid-19, ska du stanna hemma i sju dagar och testa dig enligt ovan. Om du är fullvaccinerad och haft nära kontakt med någon som har covid-19, behöver du inte följa de särskilda rekommendationerna som gäller för nära kontakter och du behöver inte testa dig enligt ovan. Om du bara fått en dos vaccin, behöver du fortfarande följa de särskilda rekommendationerna som gäller för nära kontakter och testa dig enligt ovan.

Särskilda regler för vård- och omsorgspersonal

Även om du är fullvaccinerad mot covid-19, med två doser och minst två veckor gått sedan andra dosen, behöver du testa dig om du bor tillsammans med någon som har covid-19 eller haft nära kontakt med någon som har covid-19. Du får fortsätta att gå till arbetet i väntan på provsvar.

Prov ska tas direkt när du får veta att din hushållskontakt har covid-19 eller när du får veta att en nära kontakt har covid-19. Om testet är negativt ska det upprepas på dag 5 efter kontakten med den som har covid-19 eller för hushållskontakter på dag 5 räknat från provtagningsdatum för den person i hushållet som har covid-19. Om mer än 4 dagar gått sedan den nära kontakten eller provtagningsdatum för hushållskontakten, tas bara ett prov. Om mer än 7 dagar gått, tas inget prov så länge du saknar symtom på covid-19.

Vaccinerade med symtom

Om du är vaccinerad (med en eller två doser vaccin) och får symtom på covid-19 rekommenderas testning på samma sätt som för ovaccinerade personer. I väntan på provsvar ska du stanna hemma. Om du är vaccinerad och ändå skulle få covid-19 gäller samma förhållningsregler som för ovaccinerade och smittspårning ska ske som vanligt.

Hur smittar covid-19?

Viruset som orsakar covid-19 smittar genom så kallad dropp- och kontaktsmitta. När en person nyser, hostar, pratar och andas bildas smittsamma droppar i luften. Den som står nära kan då bli smittad.

När dropparna har fallit ned på ytor eller föremål kan smittämnen föras vidare därifrån, oftast via händerna. Om en person petar sig i ögon, näsa utan att ha tvättat händerna, kan viruset komma in i kroppen den vägen. 

Vad kan alla göra för att hindra smittspridning med covid-19?

Alla bör följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd, som gäller även om man inte vet om att man utsatts för risk att smittas av covid-19:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara har milda symtom.
 • Testa dig om du har symtom på covid-19.
 • Håll avstånd till andra, både inomhus och utomhus.
 • Umgås bara med personer du normalt träffar, bor med och några få närstående utanför hushållet. Umgås helst utomhus.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder eller använd handdesinfektion.
 • Res på ett smittsäkert sätt och använd alternativ till kollektivtrafik om möjligt. Undvik nya kontakter i samband med resor och se till att du kan isolera dig eller ta dig hem om du blir sjuk.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt.

Var kan jag hitta mer info om covid-19?

Om covid-19 – coronavirus på 1177 Vårdguiden,  Folkhälsomyndighetens webbplats och krisinformation.se hittar du mer information. Du kan också ringa 113 13 vid allmänna frågor om det nya coronaviruset.

 

Till toppen av sidan