Tidsbokningen via telefonsupport och bokningssystemet för vaccination mot covid-19 är stängd. Du som är 75 år och äldre blir i stället kontaktad personligen för att få din vaccinationstid. OBS! Ring inte till 1177. Det går inte att boka vaccination via 1177 på telefon, telefonsupporten eller via regionens växel.

LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Smittspårning i Västernorrland-för dig som har covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Nu kan du bli kontaktad av en smittspårare om du har bekräftad covid-19. Kontakten sker genom att en smittspårningsenkät skickas ut till dig via 1177.se som du ska fylla i. Det är viktigt att du besvarar enkäten inom två dygn. Om du vill bli uppringd så meddelar du det i enkäten.

Smittspårare kontaktar dig

Du kommer att få en smittspårningsenkät att fylla i digitalt via 1177.se om du bokat och genomfört prov via egenprovtagning. Du får enkäten efter att du har fått ditt positiva provsvar, för uppföljning av ditt provtagningsresultat och smittspårning. Enkäten ska  besvaras inom två dygn. Därefter kan du komma att bli kontaktad av en smittspårare via telefon.

Om du inte besvarar enkäten kan du också bli uppringd av en av regionens smittspårare för covid-19. Om du vill att en smittspårare kontaktar dig kan du också ange detta i enkäten.

Om du provtar dig på annat sätt, via HC/VC till exempel, blir du uppringd av sjukvårdspersonal, antingen från den vårdenhet där du blivit provtagen, eller av regionens särskilda smittspårare för covid-19.

Tills att du är smittfri ska du:

  • inte gå till arbete eller skola
  • inte delta i fritidsaktiviteter där du har kontakt med andra, t.ex. idrottsträning, under 14 dagar räknat från ditt provtagningsdatum. De bör också träffa så få personer som möjligt.
  • undvika att träffa andra personer än dem du bor med
  • inte handla i butiker eller resa med allmänna transportmedel
  • följa särskilda hygienrutiner: vara noggrann med att tvätta händerna ofta, använda egen handduk och hosta i armvecket eller i näsduk.
  • informera om att du är smittad om du söker vård.
  • informera de du bor med och andra personer du har nära kontakt med t.ex. hemtjänstpersonal, om att du har covid-19.
  • ta del av de förhållningsregler du måste följa enligt smittskyddslagen

Boende med den som har bekräftad
covid-19

Alla personer som bor tillsammans med den som har bekräftad covid-19 ska stanna hemma i minst sju dagar. Dagarna räknas från det provtagningsdatum för den som är bekräftad sjuk i covid-19. Personer som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 är skyldiga att följa särskilda förhållningsregler. Förhållningsreglerna finns att läsa på Smittskyddsläkarföreningens webbplats: Covid-19, Information och förhållningsregler för hushållskontakter.

Förhållningsregler för hushållskontakter på övriga språk

Om du är 15 år och äldre

Personer i hushållet som är 15 år och äldre och bor med någon som har bekräftad covid-19 ska provta sig även om de är symtomfria. Provtagningen ska göras efter fem dagar räknat från provtagningsdatum för den som har bekräftad covid-19. I första hand ska provtagning ske via egenprovtagning.

Möjlighet att få smittbärarpenning

Om du har en hushållskontakt som ska vara hemisolerad i sju dagar och inte har möjlighet att arbeta hemifrån, kan du meddela i enkäten att din hushållskontakt behöver ett läkarintyg för smittbärarpenning. Regionens smittspårare ringer då upp dig.

Tänk på att ställa in under inställningar när du loggat in via 1177.se att du vill ha en avisering via sms eller/och e-post så får du besked när smittspårningsenkäten finns att fylla i.

Du behöver medverka i smittspårning och gå igenom nedanstående lista:

1. Tänk igenom vilka personer du varit i nära kontakt med under den period du hittills har varit smittsam, det vill säga från och med 24 timmar innan du först kände dig sjuk och fick symtom på covid-19 till och med nu.

Det gäller de personer du bor med och de som varit på besök hos dig eller som du besökt under den aktuella tiden. Det gäller också vänner som du umgåtts nära med på andra platser och arbetskamrater som du varit nära, till exempel suttit bredvid.

Med nära kontakt menas en person som du träffat under minst femton minuter inom två meters avstånd, detta gäller även utomhus. Personer du bor med räknas alltid som nära kontakter. 

Om du på din arbetsplats eller inom annan verksamhet (till exempel skola, träning eller annan fritidsverksamhet) träffat personer som du kan ha utsatt för smitta, men som du av olika anledningar inte själv kan eller bör informera, kan du ta hjälp av din chef/arbetsledare, lagledare, rektor eller motsvarande. Hen kan då hjälpa till med smittspårningen genom att förmedla information vidare.

Se information vad rektorer och skolledare behöver ta del av (rvn.se)

OBS! Är du personal inom vård eller omsorg meddela din närmaste chef som följer särskilda rutiner för smittspårning inom vård-och omsorgsverksamhet.

2. Ring, sms:a eller mejla dem du varit i nära kontakt med och informera dem om att de kan ha blivit utsatta för smitta. 

3. Be dem läsa följande information:
Information till covid-19-kontakter rvn.se

4. Meddela att de bör försöka testa sig om de får symtom inom fjorton dagar från att ni träffades och informera dem om att de bör träffa så få personer som möjligt under denna period.

Bekräfta att du genomfört steg 1–4 ovan antingen när du blir uppringd av en smittspårare eller genom smittspårningsenkäten du fyller i.

Till toppen av sidan