Lämna prov och få provsvar om covid-19

Frågor och svar om Egen provtagning covid-19 Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här hittar du vanliga frågor och svar kring Egen provtagning.

Frågor om provsvar

Jag är ombud åt mitt barn och ska hämta provtagningsmaterial. Vad ska jag tänka på?

Du ska vara symtomfri om du ska gå in på Apotekets utlämningsställen. Annars får du utse någon släkting eller annan i familjens närhet som kan hämta ut provtagningsmaterialet och sedan lämna in det igen.

Hur tar jag provet enklast på mitt barn?

Det är bra om små barn får sitta i knäet på en annan person medan du provtar i svalg, näsa och kind.
Titta gärna på instruktionsfilmen så att du vet hur du ska göra innan du påbörjar provtagningen. Bipacksedeln är anpassad för barn med bilder.

Varför kan jag inte ta provet på mitt barn som är under 6 år?

Små barn får vanligtvis många förkylningar och därför kan det bli obehagligt för dem att bli provtagna varje gång de blir sjuka. Därför ska barn under 6 år i första hand stanna hemma så länge de är sjuka och två dagar till när de har blivit friska. 

Kontakta din vårdcentral eller ring 1177 om barnet behöver sjukvårdrådgivning.

Jag väntar på provsvar, vad ska jag tänka på i väntan på svaret?

Isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning.

Hur länge får jag vänta på provsvar?

Två arbetsdagar. Om provet tas på en fredag kommer ditt provsvar nästkommande vardag. Om driftstopp eller andra förseningar uppstår för anlitat labb kan provsvar ta längre tid.

Hur hittar jag mitt provresultat när jag loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Logga in i e-tjänsten på 1177 Vårdguiden

  • Tryck på logga in och välj inloggningsmetod.
  • Under rubriken ”Inkorg” klickar du på ”Se meddelanden”.
  • Klicka på meddelandet som heter ” Meddelande om provsvar” för att se ditt provsvar

Hur säkert är provresultatet?

Ett positivt svar, det vill säga att det visar att du har pågående covid-19, betraktas som säkert.

Ett negativt svar är relativt säkert om det tagits vid rätt tid under pågående infektion. Det förekommer att provtagning på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.

Om provet

Får jag ta ett prov för corona?

Om du har symtom och beviljas remiss i e-tjänsterna för att hämta ut ett provtagningskit kan du genomföra provtagningen. Du tar provet på dig själv. För ansökan krävs Bank-ID.

Ansökan egenprovtagning för covid-19 gör du via 1177.se-etjänster

Är provet kostnadsfritt?

Ja, provet kostar ingenting.

Får personer som befinner sig i vårt län, men inte är folkbokförda här, provta sig?

Ja, det är möjligt. Du kan till exempel vara skriven på annan ort men befinna dig här i Västernorrland. Du kan då ändå boka ett självtest.

När kan jag ta provet?

Du kan ta provet om du får symtom covid-19. Om du delar hushåll med någon ska du provta dig dag 5 räknat från provtagningsdatum för den person som är bekräftad att ha covid-19 i hushållet.

Hur hittar jag var jag beställer provet?

Du loggar in via 1177.se på startsidan och gör följande steg:

  1. Välj "Alla övriga tjänster eller Regionen rekommenderar.
  2. Under rubriken "Provtagning", välj "Covid-19 Egen provtagning" 

Här beställer du ditt prov. Som sista steg öppnas ett nytt fönster där du kan välja utlämningsställe.

Utlämningsställen i Västernorrland

Om att lämna prov

Var kan mitt ombud hämta mitt provtagningskit?

När du gör din beställning av egenprovtagning får du samtidigt välja när, var och hur ditt ombud kan hämta ditt provtagningskit. En lista på möjliga utlämningsställen visas i tjänsten. 

Utlämningsställen i Västernorrland

Du kan inte hämta ut ditt provtagningsmaterial själv. Personen som agerar ombud måste vara symtomfri och ta med både din och sin egen legitimation. 

Var lämnar mitt ombud in provet?

Samma person som hämtar ditt provtagningsmaterial måste lämna tillbaka provet på samma ställe där hen hämtade det.

Kan jag få mitt provtagningskit hemskickat?

Nej. Provtagningsmaterialet behöver hämtas ut på ett utlämningsställe av ett symtomfritt ombud och återlämnas inom cirka 90 minuter efter att du gjort självtestet. Alternativt genomföras i din egen bil på en av de sex provtagningsstationerna i Härnösand, Kramfors, Örnsköldsvik, Sollefteå, Sundsvall och Timrå.

Hur tar jag provet?

Hur går egenprovtagningen till?

Du topsar dig själv i näsa och svalg. Du lämnar även ett salivprov. Instruktioner följer med provtagningsmaterialet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet. Du kan även titta på en instruktionsfilm hur du ska göra på sidan Egenprovtagning covid-19 Västernorrland

Tvätta dina händer innan provtagningen

Tänk på att dina händer ska vara rena när du hanterar ytterförpackningen för att undvika att sprida smittan vidare. Rena händer minskar smittspridning

Vad händer om jag misslyckas med provtagningen?

Om egenprovtagningen misslyckas kan du beställa ett nytt provtagningskit genom att logga in i 1177.se igen.
(Just nu råder begränsning på ett prov var tredje dag.)

Hur många gånger kan jag ta egenprovtagning?

Just nu kan du bara göra egenprovtagning var tredje dag.

 

Till toppen av sidan