LÄMNA PROV OCH FÅ PROVSVAR OM COVID-19

Egenprovtagning covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Region Västernorrland erbjuder egenprovtagning för covid-19. Det gäller alla som har fyllt 6 år samt har symtom covid-19. Det är viktigt att du bokar egenprovtagning enbart om du har haft pågående symtom i minst ett dygn. Ett ombud som är symtomfritt ska både hämta ut provtagningsmaterialet och sedan lämna in provet till samma utlämningsställe. Artikel översatt till sex andra språk. Se pdf:er i artikeln.

Du beställer Egen provtagning genom att logga in via startsidan i
1177 Vårdguidens e-tjänster.

Efter inloggning så hittar du:

  • Regionen rekommenderar "Provtagning - Ny beställning"
  • Välj covid-19 egenprovtagning Västernorrland
  • Du hittar även provtagning under alla "Övriga tjänster"
  • Nu kan du välja utlämningsställe och fullfölja din beställning och välja aviseringsmetod (till exempel via sms).
  • Tryck slutför beställningen

Det är även möjligt för vårdnadshavare att beställa egenprovtagning till sina barn som har fyllt 6 år. 1177 Vårdguidens e-tjänster kommer automatiskt visa en ruta (om du är vårdnadshavare) att du kan agera ombud för barnet mellan 6 år-12 år.

När barnet är 13 år och uppåt ska det beställa själv. Det krävs då att barnet har ett eget BankID och det ska beställas hos din bank. För att skaffa detta krävs att barnet tillsammans med vårdnadshavare går in till banken för att göra en beställning. Det är då mycket viktigt att inte ha symtom covid-19.
Om barnet har symtom så blir det då nödvändigt att i stället vända sig till sin hälso/vårdcentral för att boka en provtagning.

Var gärna förberedd och skaffa ett BankID eller FrejaeIDplus i förväg om du och barnet (13 år och uppåt)

Olika utlämningsställen

När du gör din beställning av egenprovtagning får du samtidigt välja när, var och hur ditt ombud kan hämta ditt provtagningsmaterial. 

En lista på möjliga utlämningsställen visas i tjänsten. I Västernorrland är flera av Apoteket AB:s apotek anslutna till egenprovtagning. Även Ådalshälsan är ett utlämningsställe du kan välja.

Utlämningsställen i Västernorrland

Du kan inte hämta ut ditt provtagningsmaterial själv. Personen som agerar ombud måste vara symtomfri och ta med både din och sin egen legitimation.

När det gäller föräldrar, vårdnadshavare eller släktingar som är ombud till sina barn (6-12 år) så ska de undvika nära kontakt med andra och hålla avstånd 2 meter från andra personer. Det är viktigt att vara uppmärksam på tidiga symptom på covid-19.

Provtagningen är gratis. 

Om du inte har svenskt personnummer eller e-legitimation

Du som inte har ett svenskt personnummer eller e-legitimation, kan ringa en hälso/vårdcentral. Hälso/vårdcentralen bedömer om du bör ta ett test för covid-19. Testet tas då på hälso/vårdcentralen.

Om du behöver hjälp att hitta en hälso/vårdcentral kan du ringa 1177 för att bli hänvisad rätt eller för att få sjukvårdsrådgivning.

Hitta hälso/vårdcentraler i Västernorrland

Har du inget ombud och ingen bil?

Du som inte känner någon som kan vara ditt ombud eller du som inte har tillgång till en bil, kan ringa en hälso/vårdcentral. Hälso eller vårdcentralen bedömer om du bör ta ett test för covid-19. Testet tas då på en hälso/vårdcentral.

Hitta hälso/vårdcentraler i Västernorrland

Beställ inte ett nytt självtest om du haft covid-19

Du ska inte beställa ett nytt självtest om du haft covid-19 någon gång under de senaste sex månaderna. Inte heller för att se om du är smittfri nu. Du kan ha kvar spår av viruset i kroppen även när du har blivit frisk. Ett nytt prov kan därför vara positivt under lång tid efteråt utan att du är sjuk eller smittsam.

Reseintyg vid utlandsresa

Du kan inte använda provsvaret från ett självtest som ett reseintyg. Region Västernorrland testar bara personer med symtom och om du är sjuk ska du stanna hemma.

Du som är frisk och ska resa utomlands kan kontakta ett företag som erbjuder testning och reseintyg.

Reseintyg vid utlandsresa Folkhälsomyndigheten

Here you can find this article in six other languages

ARABISKA Egenprovtagning covid 19.pdf

ENGELSKA Egenprovtagning covid 19.pdf

FINSKA Egenprovtagning covid 19.pdf

PERSISKA Egenprovtagning covid 19(002).pdf

SOMALISKA Egenprovtagning covid 19.pdf

TIGRINJA Egenprovtagning covid 19.pdf

Provsvar

Du får provsvaret efter två arbetsdagar (efter 48 timmar) via e-tjänsten.

Positivt provsvar covid-19

Är svaret positivt för covid-19, det vill säga visar att du har en pågående coronainfektion, måste du själv eller ditt barn börja egenvårda sig eller kanske behöver du ta kontakt med vården beroende på symtomen. Under tiden ska du isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning. Mer information hittar du även i artikeln Lämna prov för covid-19

Du kontaktas av en smittspårare via telefon, efter att du har fått ditt provsvar, för uppföljning av ditt provtagningsresultat och smittspårning.

Negativt provsvar covid-19

Är svaret negativt ska du, om du har infektionssymtom från luftvägarna, inte gå tillbaka till jobbet eller skolan/förskolan innan du känner dig helt återställd.

Var uppmärksam på dina symtom och kontakta sjukvården igen om du blir sämre. Du hittar mer information i artikeln corona

Om du inte fått ditt svar inom förväntad tid, kontakta support för e-tjänsterna. Support för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Ej bedömbart provsvar covid-19

Om provet av någon anledning inte har kunnat analyseras (”ej bedömbart”) kan det tas om ifall du inte redan hunnit bli frisk för då finns inte längre något skäl för provtagning.

Du kan upprepa din provtagningsbeställning en gång per dag.

Du får remiss för en provtagning åt gången. Om egenprovtagningen misslyckas ansöker du på nytt i 1177 Vårdguidens e-tjänster. 

Rena händer när du tar provet

Tänk på att dina händer ska vara rena när du hanterar ytterförpackningen för att undvika att smittan sprids vidare.

Rena händer minskar smittspridning.

Frågor och svar om egenprovtagning

Har du funderingar om egenprovtagning så kan du läsa mer under Vanliga frågor och svar om Egenprovtagning covid-19.

 

Instruktionsfilm om hur du genomför egenprovtagning covid-19.

Till toppen av sidan