OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om Egen provtagning covid-19 Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Sidan kompletteras med fler frågor och svar successivt.

Om provet

Får jag ta ett prov för corona?

Om du har symtom och beviljas remiss för att hämta ut ett provtagningskit kan du genomföra provtagningen. Du tar provet på dig själv. För ansökan krävs bank-id.

Ansökan egenprovtagning för covid-19 gör du via 1177.se-etjänster

Är provet kostnadsfritt?

Ja, provet kostar ingenting.

Får personer som befinner sig i vårt län, men inte är folkbokförda här, provta sig?

Nej, bara de som är folkbokförda i Västernorrland får provta sig.

När kan jag ta provet?

Du kan ta provet om det gått minst två dygn sedan symtomdebut, och bäst är att ta det inom 5 dygn. Du kan ta ett prov även om du haft symtom längre, men sannolikheten är då mycket låg att man hittar coronavirus.

Hur hittar jag var jag beställer provet?

Du loggar in via 1177.se och gör följande steg:

  1. Välj "Alla övriga tjänster"
  2. Under rubriken "Provtagning", välj "Covid-19 Egen provtagning" 

Här beställer du ditt prov. Som sista steg öppnas ett nytt fönster där du kan välja utlämningsställe.

Utlämningsställen i Västernorrland

Om att lämna prov

Var kan mitt ombud hämta mitt provtagningskit?

När du gör din beställning av egenprovtagning får du samtidigt välja när, var och hur ditt ombud kan hämta ditt provtagningskit. En lista på möjliga utlämningsställen visas i tjänsten. 

Utlämningsställen i Västernorrland

Du kan inte hämta ut ditt provtagningsmaterial själv. Personen som agerar ombud måste vara symtomfri och ta med både din och sin egen legitimation. 

Var lämnar mitt ombud in provet?

Samma person som hämtar ditt provtagningsmaterial måste lämna tillbaka provet på samma ställe där hen hämtade det.

Kan jag få mitt provtagningskit hemskickat?

Nej. Provtagningsmaterialet behöver hämtas ut på ett utlämningsställe och återlämnas inom 90 minuter. 

Hur tar jag provet?

Hur går egenprovtagningen till?

Du topsar dig själv i näsa och svalg. Du lämnar även ett salivprov. Instruktioner följer med provtagningsmaterialet, följ dem noggrant för bästa tillförlitlighet. Du kan även titta på en instruktionsfilm hur du ska göra på sidan Egenprovtagning covid-19 Västernorrland

Tvätta dina händer innan provtagningen

Tänk på att dina händer ska vara rena när du hanterar ytterförpackningen för att undvika att sprida smittan vidare.

Rena händer minskar smittspridning

Vad händer om jag misslyckas med provtagningen?

Om egenprovtagningen misslyckas kan du beställa ett nytt genom att logga in i 1177.se

Kan jag ta provet flera gånger?

Om du får ett otydligt provsvar, eller drabbas av flera omgångar av förkylningsbesvär, kan du göra en ny beställning av egenprovtagning.

Frågor om provsvar

Jag väntar på provsvar, vad ska jag tänka på i väntan på svaret?

Isolera dig hemma för att inte riskera att smitta andra. Följ egenvårdsråden och Folkhälsomyndighetens råd för minskad smittspridning.

Hur länge får jag vänta på provsvar?

Cirka 48 timmar (två dygn)

Det har gått mer än två dygn och jag har inte fått svar?

Om du inte fått ditt svar, kontakta support för e-tjänsterna. Support för 1177 Vårdguidens e-tjänster

Hur hittar jag mitt provresultat när jag loggar in på 1177 Vårdguidens e-tjänster?

Logga in i e-tjänsten på 1177 Vårdguiden

  • Tryck på logga in och välj inloggningsmetod.
  • Under rubriken ”Övriga tjänster” hittar du ”Journaltjänster”, klicka på journaltjänsten.
  • Klicka på ”Journalen” (du loggas in i din journal).
  • Välj ”Visa alla uppgifter” för att se provsvar som inkommit inom de närmaste 14 dagarna.
  • Välj ”Provsvar”.
  • Här ser du ditt provsvar från egenprovtagning covid-19 när svaret har kommit.

Hur säkert är provresultatet?

Ett positivt svar, det vill säga att det visar att du har pågående covid-19, betraktas som säkert.

Ett negativt svar är relativt säkert om det tagits vid rätt tid under pågående infektion. Det förekommer att provtagning på personer med en pågående infektion ändå ger ett negativt svar.

 

Till toppen av sidan