Lärande, förståelse och minne

Tourettes syndrom hos barn

Tourettes syndrom innebär att barnet har rörelsetics och ljudtics under minst ett år. Det är vanligt att ticsen kommer olika ofta och att det varierar mellan rörelser och ljud. Barn med Tourettes syndrom kan få bra hjälp för att bli av med tics eller ticsa mindre.

Tics är ofrivilliga, plötsliga och återkommande rörelser eller ljud. Tics kan förekomma i enkla eller svåra former. Ibland kan tics minska eller försvinna av sig själva.

I den här artikeln används ordet barn för barn och unga upp till 18 år. Artikeln vänder sig till dig som är vårdnadshavare eller närstående till ett barn som har tics.

Västernorrland

Sök stöd och hjälp i Västernorrland

Misstänker du att ditt barn har Tourettes syndrom kan du i första hand vända dig till din hälso-/vårdcentral eller BVC.  Du kan även ta kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) via 1177 Vårdguidens e-tjänster och göra en Egen vårdbegäran.

Ungdomar under 18 år kan själva ta kontakt.

Hälso/vårdcentraler/BVC

BUP Västernorrland

 

 

Till toppen av sidan