Boka tid för vaccination i Västernorrland

Du som är 35 år och äldre kan nu boka tid för vaccination.
Du som är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp kan fortsatt boka tid.
Boka tid på vaccinationsenhet i Västernorrland

Diabetes

Rutin för utlämning av diabeteshjälpmedel

Innehållet gäller Västernorrland

Diabeteshjälpmedel lämnas ut via länets hälso-/vårdcentraler och diabetesmottagningarna på sjukhusen i stället för på apotek.

Diabeteshjälpmedlen är som tidigare kostnadsfria.
Insulin och diabetestabletter hämtar du som vanligt på ditt apotek.

Du som har din diabeteskontroll på hälso-/vårdcentral

Kontakta din hälso-/vårdcentral när du behöver nya hjälpmedel (kanyler, lancetter, teststickor). På hälso-/ vårdcentralen ges närmare information om lokala rutiner.

Du som har din diabeteskontroll på sjukhus

Kontakta din diabetesmottagning när du behöver nya hjälpmedel (kanyler, lancetter, teststickor). Där ges närmare information om lokala rutiner.

Hjälpmedel till insulinpump

Även rutinerna för hjälpmedel till insulinpump är annorlunda. Förskrivning sker som vanligt men beställningen skickas inte till apotek utan till Hjälpmedel Västernorrland dit du ringer eller mailar din beställning. Ta hjälp av det Hjälpmedelskort du fått av din diabetessköterska när du ska beställa.

Till toppen av sidan