Vården i Västernorrland

Så påverkas vården i Västernorrland under covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 har förändrat vardagen för de flesta på ett eller annat sätt. Vi vill förtydliga och uppmana dig att söka vård när du behöver – precis som vanligt. Din hälsa och ditt välmående är fortfarande lika viktigt.

Här hittar du viktig information om tillgänglighet och utbud i Region Västernorrland under coronapandemin.
Mer information om covid-19 och symtom samt när du ska söka vård 

Akutmottagning

Så här går det till när du söker vård på akutmottagningen vid något av länets tre sjukhus under coronapandemin:

1. Första bedömning - pretriage

Vid sjukhusens akutmottagningar bedöms du som patient. Om du  visar några symtom på covid-19 får du gå vidare till den vanliga akutmottagningen.

Om det inte går att utesluta covidsmitta slussas du som patient vidare till enskilda undersökningsrum på akutmottagningen. Där tas ytterligare prover och personalen gör vidare bedömning.

2. Covidprovtagning

Alla patienter som läggs in på sjukhuset provtas för covid. De som har misstänkta symtom PCR-testas och proverna skickas till laboratoriemedicin. De som inte har några symtom screenas med ett antigentest.

3. Vård på vårdenhet

Efter provsvar flyttas du som patient till vårdavdelning. Även bekräftad covid-19 går till vårdenhet utifrån vårdbehov. Uppstår behov av intensivvård får patienten rätt vård oavsett var i flödet denne befinner sig.

Klicka på bilden så öppnas den i ett större fönster!

transitenhet_final.jpg

Anhörig, närstående eller vän – regler för medföljande

Det är inte tillåtet att följa med patienten till vården, just nu, som anhörig, närstående eller vän, på grund av smittorisken. Det gäller även för gravida och vid ultraljud. Patienten ska alltså komma ensam till sitt besök på sjukhuset. Om det finns särskilda skäl att en patient behöver en medföljande ska det avtalas med mottagningen. Barn under 18 år bör ha en närstående eller vårdnadshavare med sig vid besöket.

Besöksförbud gäller tillsvidare

Precis som tidigare är vårdnadshavare undantagna besöksförbudet och får vara med sina barn på sjukhusen. Andra personer som har särskilda skäl för att besöka en närstående ska kontakta personalen för att planera sina besök.

För att minska risken för smittspridning så mycket som möjligt:

 • tänk på att även komma ensam till ditt besök på hälsocentralen.
 • Om du behöver ledsagare, ta endast med en.
 • För barn ser vi helst att endast en förälder eller medföljare är med på besöket.

Bokade tider

Om du har en bokad tid på en mottagning och är fullt frisk så är det viktigt att du kommer till ditt bokade besök. Det gäller även dig som är över 70 år. Behöver vården ställa in ditt besök så kontaktar de dig. Du kan även själv avboka ditt besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster om du får plötsligt förhinder.

Drop-in

Det finns inte möjlighet till drop-in för att ta vanliga prover på hälsocentralerna i länet just nu på grund av coronaviruset. Alla tider för provtagning måste numera bokas via telefon.
Att boka via webben är inte heller möjligt just nu.

Förlossning

Vid förlossning får patienten ha med sig en närstående som inte är utbytbar. Om din närstående väljer att lämna sjukhuset får denne inte komma tillbaka eller ersättas av annan person.  

Information om covid-19 för dig som ska föda barn i Västernorrland

Gynekologisk cellprovtagning

Kom ensam till besöket. Många mottagningar tillåter inte medföljande för närvarande. Om du får symtom som kan tyda på covid-19 inför besöket ska du stanna hemma och boka om tiden.

Kallelse från vården

När du får en kallelse i dag så får du även ett informationsblad som informerar om vad du behöver tänka på inför ditt vårdbesök så att du inte smittar andra.

Kontakta vården

Om du inte klarar din egenvård hemma ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller vårdcentral för att få råd. Är din hälsocentral stängd så ringer du 1177 för att få rådgivning.

KUB- Kombinerat ultraljud och blodprov

Läs mer om vad som gäller vid KUB

Mammografi

Du som erbjuds screening ska ha fått en kallelse.

Nya rutiner inför undersökning

 • Max fyra patienter undersöks per timme för att minska risken för eventuell smittspridning i väntrum.
 • Kontaktytor rengörs mellan varje besök och personalen kommer att bära visir vid undersökningarna och inte ta emot kvinnor som uppvisar förkylningssymtom.
 • Kallelse skickas till kvinnor 40-69 år eftersom vi befinner oss i pandemiläge.
 • Målet är att kalla kvinnor 70 år och äldre senare i år.

  Det är extra viktigt att alla kvinnor undersöker sina bröst på egen hand under uppehållet. Så självundersöker du dina bröst
  Upptäcker du något du inte känner igen så kontaktar du din hälso/vårdcental. Du kan därefter få remiss för kontroll på mammograficentrum.

Planerade operationer

Sjukhusen i Sundsvall och i Örnsköldsvik har ställt in vissa operationer på grund av pandemin. Detta gäller planerade (elektiva) operationer som kräver inneliggande vård.

Undantagna är akuta operationer, tumörkirurgi som ej kan anstå samt ögonoperationer. Den dagkirurgiska vården fortsätter som tidigare.

Du som berörs kontaktas

Patienter som berörs av de inställda operationerna kommer att kontaktas personligen.

Kom till din bokade tid

Har du en tid för operation och inte har fått något meddelande kring detta är det viktigt att du följer de förberedelser du informerats om och kommer till din bokade tid.

Primärvårdsjouren

Primärvårdsjouren har ingen drop-in mottagning på grund av smittorisk. Är du i behov av vård under kvällar och helger ringer du 1177 först. Du får då en medicinsk bedömning av en sjuksköterska som sedan lotsar dig vidare till rätt vård.

Primärvårdsjouren Sundsvall

Primärvårdsjouren i Sundsvall har flyttat sin verksamhet från lokaler på Sundsvalls sjukhus till Hälsocentralen Centrum. Syftet är att på ett bättre sätt kunna ta emot ett förväntat flöde av patienter. Det är också möjligt att på Hälsocentralen Centrum åtskilja patienter med misstänkt covid-19 från andra patienter.
Primärvårdsjouren Sundsvall har öppet: måndagar klockan 17.00-20.00 samt helger och röda dagar klockan 10.00-19.00.

Primärvårdsjouren Härnösand

Primärvårdsjouren i Härnösand har stängt under vardagar kvällstid. Primärvårdens läkare behöver finnas tillgägliga dagtid på bland annat särskilda boenden. Öppettider kan komma att förändras utifrån behov på övriga orter.

Primärvårdsjouren Örnsköldsvik

Öppettider: vardagar öppet klockan 17.00-19.00, helger klockan 10.00-19.00. Stängt efter klockan 19.00. Ändringen görs för att styra resurser till äldrevården.

Provtagning

Lämna prov för covid-19

Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland

Antikroppsprovtagning pausas
Från och med 22 februari är antikroppsprovtagning inte möjlig i vår region. Vi meddelar om provtagningen återupptas.

Sjukresor

All information hittar du på sidan Sjukresor

Självskattning

Du kan göra en självskattning på webben för att se om du kan vårda dig själv hemma eller om du behöver kontakta sjukvården. De flesta som smittas får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa. I slutet av testet får du råd som anpassas efter dina svar. Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.
Använd inte självskattningen om det gäller barn.
Självskattningstest corona

Statistik

Varje dag klockan 14.00 så uppdateras uppgifter om bekräftade fall covid-19 i Region Västernorrland samt antal som vårdas på sjukhus, inom intensivvård med mera. Även kommunernas statistik uppdateras varje vecka. 
Du hittar aktuell statistik och information covid-19 här på rvn.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten redovisar också dagligen löpande veckorapporter kring läget covid-19 i Sverige 

Veckovis uppdatering covid-19:
Veckorapporter covid-19 Folkhälsomyndigheten

Öppettider sjukhus

På sjukhusen gäller följande för att minska smittspridningen:

 • Sundsvall – öppet alla dagar klockan 06.00 – 19.00. Övrig tid låst. Vid huvudentrén finns en porttelefon där patienter och besökare med särskilda skäl kan få kontakt med berörd avdelning.
 • Sollefteå – öppet alla dagar klockan 06.00 – 19.00. Övrig tid låst.
 • Örnsköldsvik – öppet alla dagar klockan 06.00-19.00. Övrig tid låst.

Vårdhotellet

Se deras webbplats: Vardhotellet Skvadern

Övrig vård påverkas

Övrig vård påverkas av coronapandemiläget på olika sätt. Beslut om ändrade öppettider och utbud kan fattas löpande för enskilda hälsocentraler, mottagningar, kliniker och avdelningar.
Du hittar aktuell information på vårdverksamheternas egna sidor som du kan söka fram via Hitta vård

Till toppen av sidan