VÅRDEN I VÄSTERNORRLAND

Så påverkas vården i Västernorrland under covid-19

Innehållet gäller Västernorrland

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 har förändrat vardagen för de flesta på ett eller annat sätt. Vi vill förtydliga och uppmana dig att söka vård när du behöver – precis som vanligt. Din hälsa och ditt välmående är fortfarande lika viktigt.

Här hittar du viktig information om tillgänglighet och utbud i Region Västernorrland under coronapandemin.
Mer information om covid-19 och symtom samt när du ska söka vård 

Akutmottagning

Så här går det till när du söker vård på akutmottagningen vid något av länets tre sjukhus under coronapandemin:

1. En första bedömning

På sjukhusens akutmottagningar görs en första bedömning av dig som patient för att hindra att smittan sprids om du misstänks ha covid-19.

I Sundsvall och Örnsköldsvik finns tält där den första bedömningen sker. I Sollefteå finns en särskild ingång vid sidan av entrén och bedömningen görs inomhus.

Du som inte har några symtom på covid-19 får gå vidare till den vanliga akutmottagningen.

2. Steg två – transitenheten

Om det finns misstanke att du har covidsmitta slussas du vidare till ett enskilt undersökningsrum. På sjukhusen finns särskilda transitenheter eller rum (en slags passage) där du vårdas i väntan på provsvar. Här tas också fler prover och en ytterligare bedömning kan göras.

3. Prov för covid-19

Prover tas på alla patienter som läkaren bedömer har nytta av att veta om de är covid-positiva eller ej, det vill säga om det påverkar behandling och uppföljning.

4. Covidavdelning eller vanlig avdelning

Om ditt provsvar visar att du har covid-19 flyttas du till en särskild avdelning. Om du inte har covid-19 får du komma till en vanlig avdelning utifrån den vård du behöver få. I vissa fall kan du få åka hem direkt efter att ha fått vård på transitenheten.
Behöver du intensivvård får du det oavsett var du befinner dig i vårdkedjan.

Klicka på bilden så öppnas den i ett större fönster!

transitenhet_final.jpg

Anhörig, närstående eller vän – regler för medföljande

Det är inte tillåtet att följa med patienten till vården, just nu, som anhörig, närstående eller vän, på grund av smittorisken. Det gäller även för gravida och vid ultraljud. Patienten ska alltså komma ensam till sitt besök på sjukhuset. Om det finns särskilda skäl att en patient behöver en medföljande ska det avtalas med mottagningen. Barn under 18 år bör ha en närstående eller vårdnadshavare med sig vid besöket.

Besöksförbud

Det är för närvarande besöksförbud vid länets samtliga sjukhus och även på vårdhotellet. Angelägna patientbesök måste avtalas med personal på aktuell avdelning. En vårdnadshavare per barn är undantagna. De får följa med med sina barn på sjukhusen. 

Bokade tider

Om du har en bokad tid på en mottagning och är fullt frisk så är det viktigt att du kommer till ditt besök. Det gäller även dig som är över 70 år. Behöver vården ställa in ditt besök så kontaktar de dig.
Du kan även själv avboka ditt besök via 1177 Vårdguidens e-tjänster om du får plötsligt förhinder.

Drop-in

Det finns inte möjlighet till drop-in för att ta vanliga prover på hälsocentralerna i länet just nu på grund av coronaviruset. Alla tider för provtagning måste numera bokas via telefon.
Att boka via webben är inte heller möjligt just nu.

Förlossning

Vid förlossning får patienten ha med sig en närstående som inte är utbytbar. Om din närstående väljer att lämna sjukhuset får denne inte komma tillbaka eller ersättas av annan person.  

Gynekologisk cellprovtagning

Gynekologisk cellprovtagning pausas från och med 1 maj fram till över sommaren. Detta sker för att personalen behövs på andra håll i vården nu. Enligt prognoserna kan vi under maj förvänta ökning i antal fall av covid-19 i Västernorrland.

Under sommarmånaderna har verksamheten paus på grund av semesterbemanning och cellprovtagning kommer att återupptas den 24 augusti.

Du som har fått en kallelse till maj månad, eller själv har bokat om din tid till maj eller juni, kommer att kontaktas av vården om att din bokade tid har ställts in.

Du måste själv ringa för att få en ny tid. Du kan ringa redan nu för att få en ny tid i höst. Det är tyvärr inte möjligt att boka om tiden via webben. 

Ring 060-18 13 15, telefontid: måndag – torsdag klockan 11.00-12.00 samt fredag klockan 08.30-09.00.

Intensivvård i länet

Intensivvårdsavdelningarna på våra tre sjukhus förbereder för att kunna ta emot fler patienter än vanligt. Västernorrland beräknas klara av det intensivvårdsbehov som förväntas uppstå.

Kallelse från vården

När du får en kallelse i dag så får du även ett informationsblad som informerar om vad du behöver tänka på inför ditt vårdbesök så att du inte smittar andra.

Kontakta vården

Om du inte klarar din egenvård hemma ska du i första hand kontakta din hälsocentral eller vårdcentral för att få råd. Är din hälsocentral stängd så ringer du 1177 för att få rådgivning.

Mammografi

Mammografiscreeningen är öppen igen från och med måndag 25 maj i Sundsvall och Härnösand. Screeningen är öppen fram till den 15 juni i Sundsvall och fram till midsommar i Härnösand. Sedan blir det ett sommaruppehåll fram till vecka 32. Du kommer erbjudas screening på fler orter efter sommaruppehållet. Mer information om exakta datum kommer i höst.

Du som erbjuds screening ska ha fått en kallelse.

Nya rutiner inför undersökning

 • Max fyra patienter undersöks per timme för att minska risken för eventuell smittspridning i väntrum.
 • Kontaktytor rengörs mellan varje besök och personalen kommer att bära visir vid undersökningarna och inte ta emot kvinnor som uppvisar förkylningssymtom.
 • Kallelse skickas till kvinnor 40-69 år eftersom vi befinner oss i pandemiläge.
 • Målet är att kalla kvinnor 70 år och äldre senare i år.

  Det är extra viktigt att alla kvinnor undersöker sina bröst på egen hand under uppehållet. Så självundersöker du dina bröst
  Upptäcker du något du inte känner igen så kontaktar du din hälso/vårdcental. Du kan därefter få remiss för kontroll på mammograficentrum.

Planerade operationer

Har du en planerad operation som blir inställd så blir du kontaktad av sjukvården. I dagsläget är alla planerade operationer inställda. Det är bara akuta operationer som genomförs och operationer som inte kan vänta, till exempel tumörsjukdomar. Åtgärden sparar på både skyddsutrustning och personal.

Primärvårdsjouren

Primärvårdsjouren har ingen drop-in mottagning på grund av smittorisk. Är du i behov av vård under kvällar och helger ringer du 1177 först. Du får då en medicinsk bedömning av en sjuksköterska som sedan lotsar dig vidare till rätt vård.

Primärvårdsjouren Sundsvall

Primärvårdsjouren i Sundsvall har flyttat sin verksamhet från lokaler på Sundsvalls sjukhus till Hälsocentralen Centrum. Syftet är att på ett bättre sätt kunna ta emot ett förväntat flöde av patienter. Det är också möjligt att på Hälsocentralen Centrum åtskilja patienter med misstänkt covid-19 från andra patienter.

Primärvårdsjouren Härnösand

Primärvårdsjouren i Härnösand stänger från och med den 14 april under vardagar kvällstid. Primärvårdens läkare behöver finnas tillgägliga dagtid på bland annat särskilda boenden. 

Öppettider kan komma att förändras utifrån behov på övriga orter.

Primärvårdsjouren Örnsköldsvik

Från och med onsdag 22 april har primärvårdsjouren i Örnsköldsvik ändrade öppettider: vardagar öppet klockan 17.00-19.00, helger klockan 10.00-19.00. Stängt efter klockan 19.00. Ändringen görs för att styra resurser till äldrevården.

Provtagning

Prioriterade grupper för provtagning är:

a) personer med symtom på covid-19 som är i behov av vård på sjukhus.
b) äldre på särskilda boenden med symtom på covid-19 samt de som bor på särskilt boende med funktionsvariation.
c) om du tillhör en riskgrupp, om du har hemtjänst eller hemsjukvård kan du kontakta din hälso/vårdcentral för rådgivning och eventuell provtagning.
d) hälso-och sjukvårdspersonal samt tandvårdspersonal i vår region och våra kommuner som har pågående symtom på covid-19-infektion.

Provsvar

Laboratoriemedicin kan för närvarande ge svar på cirka 200 prover per dygn men utökar nu kapaciteten till 3 000 prover i veckan. Provsvar lämnas från provtagande vårdenhet, men du kan som patient själv bevaka ditt provsvar genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Visar ditt provsvar att du har covid-19 kommer du att få särskild information och förhållningsregler (obligatoriska regler som du som patient ska följa) av din läkare.

Sjukresor

All information hittar du på sidan Sjukresor

Självskattning

Du kan göra en självskattning på webben för att se om du kan vårda dig själv hemma eller om du behöver kontakta sjukvården. De flesta som smittas får milda symtom och kan stanna hemma och ta hand om sig som vid en förkylning eller influensa. I slutet av testet får du råd som anpassas efter dina svar. Vid akut livshotande tillstånd, gör inte denna självskattning utan ring 112.
Använd inte självskattningen om det gäller barn.
Självskattningstest corona

Statistik

Varje dag klockan 14.00 så uppdateras uppgifter om bekräftade fall covid-19 i Region Västernorrland samt antal som vårdas på sjukhus, inom intensivvård med mera. Även kommunernas statistik uppdateras varje vecka. 
Du hittar aktuell statistik och information covid-19 här på rvn.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten redovisar också dagligen löpande veckorapporter kring läget covid-19 i Sverige 

Veckovis uppdatering covid-19:
Veckorapporter covid-19 Folkhälsomyndigheten

Webbtidbokning

Det går inte att boka tid hos regionens hälsocentraler via 1177 Vårdguidens e-tjänster just nu på grund av coronaviruset.

Öppettider sjukhus

På sjukhusen gäller följande för att minska smittspridningen:

 • Sundsvall – öppet alla dagar klockan 06.30 – 17.00. Övrig tid låst. Vid huvudentrén finns en porttelefon där patienter och besökare med särskilda skäl kan få kontakt med berörd avdelning.
 • Sollefteå – öppet alla dagar klockan 06.00 – 20.00. Övrig tid låst.
 • Örnsköldsvik – öppet alla dagar klockan 06.00-20.00. Övrig tid låst.

Övrig vård påverkas

Övrig vård påverkas av coronapandemiläget på olika sätt. Beslut om ändrade öppettider och utbud kan fattas löpande för enskilda hälsocentraler, mottagningar, kliniker och avdelningar.
Du hittar aktuell information på vårdverksamheternas egna sidor som du kan söka fram via Hitta vård

Till toppen av sidan