Tobak och alkohol

Tobaksfri Duo

Innehållet gäller Västernorrland

Metoden utförs av folktandvården i samverkan med skolor och kommuner. Folktandvården diskuterar tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar eleverna att gå med i Tobaksfri Duo. Ett kontrakt skrivs i årskurs 6 under höstterminen och gäller till skolavslutningen årskurs 9. Försäkran om tobaksfrihet lämnas in varje år under våren.

Tobaksfri Duo - metod för att förebygga snusande och rökning

Här kan du se en film som berättar mer om vad Tobaksfri duo innebär. Vill du som vuxen bilda en tobaksfri duo med ett barn som går i årskurs 6-9? Det kan vara ett bra sätt för dig att motivera dig att sluta med tobak eller helt enkelt stödja barnet att aldrig börja.

Till toppen av sidan