TOBAK OCH ALKOHOL

Tobaksfri Duo

Innehållet gäller Västernorrland

Metoden utförs av folktandvården i samverkan med skolor och kommuner. Folktandvården diskuterar tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar eleverna att gå med i Tobaksfri Duo. Ett kontrakt skrivs i årskurs 6 under höstterminen och gäller till skolavslutningen årskurs 9. Försäkran om tobaksfrihet lämnas in varje år under våren.

Tobaksfri Duo - metod för att förebygga snusande och rökning

Här kan du se en film som berättar mer om vad Tobaksfri duo innebär. Vill du som vuxen bilda en tobaksfri duo med ett barn som går i årskurs 6-9? Det kan vara ett bra sätt för dig att motivera dig att sluta med tobak eller helt enkelt stödja barnet att aldrig börja.

Mer information och material att ladda ner

Metoden utförs av folktandvården i samverkan med skolor och kommuner. Folktandvården pratar med barnen om tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar dem att gå med i TD. Kontraktsskrivning sker en gång, försäkran om tobaksfrihet lämnas in årligen på våren.

Kontrakt Tobaksfri duo 2020.pdf
(Skriv ut dokumentet och fyll i det samt lämna in det till barnets skola.)

Försakran Tobaksfri_duo.pdf
(Skriv ut dokumentet och fyll i det samt lämna in det till barnets skola.)

Informationsfolder Tobaksfri Duo.pdf

Tobaksfri Duo (webbplats)

Övrigt material

Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen.

Mer material på webbplatsen Psykologer mot tobak

Till toppen av sidan