Att söka stöd och hjälp

Diagnoser och besvär för dig som är ung

Innehållet gäller Västernorrland

Du eller någon anhörig och närstående kan drabbas av problem som påverkar ditt liv, din hälsa eller skolgång. Det finns en rad olika diagnoser och besvär som du kan läsa mer om.

Till toppen av sidan