LÄS ANDRAS FRÅGOR

Vad innebär hjärtförstoring och VSD hos barn?

Fråga

Min dotter har ett förstorat hjärta, och det är inte bara hjärtat som är förstorat utan även lungpulsådern. Hon har en VSD i grunden. 
Läkaren säger att hon syresätter sig som hon ska, men man har ju ändå funderingar. Vad innebär en hjärtförstoring? Kan ett förstorat hjärta återhämta sig av sig självt?

Svar

Som du säkert vet betyder VSD ventrikelseptumdefekt. Det innebär att det hos din dotter finns ett hål i väggen, mellan vänster och höger hjärtkammare. Väggen kallas också septum. Normalt är väggen helt stängd mellan dessa hålrum.

Det här händer i hjärtat vid VSD

Blodtrycket i vänster kammare är normalt mycket högre än trycket i höger kammare. Blodet i vänster kammare kommer via kroppspulsådern och ska pumpa ut syresatt blod i hela kroppen.

Höger kammare ska bara pumpa det syrefattiga blodet till lungorna för syresättning och sedan tillbaka till vänstra hjärtkammaren. Det är blodet som kommit tillbaka till hjärtat från kroppen.

Har man en VSD kommer därför en del av blodet i vänstra hjärtkammaren att tryckas över i höger kammare, i stället för ut i kroppspulsådern. Hur mycket beror på storleken av hålet. Flödet går från det högre till det lägre trycket. Höger kammare får sedan pumpa detta blod en runda till genom lungorna.

Det blir alltså en större mängd blod än normalt som kommer att passera genom lungpulsådern, som utgår från högerkammaren. Det är troligen därför som även din dotters lungpulsåder är vidgad. För en del personer ökar blodtrycket i lungpulsådern. Det är inte bra eftersom detta kan leda till skador på de mindre blodkärlen i lungorna.

Mer blod pumpas runt i hjärtat, vilket gör att hjärtat blir förstorat

Det som gör att hjärtat blir förstorat är att det blir en ökad volym blod som pumpas runt i hjärtat. Det beror på att en del av blodet trycks över från vänster till höger kammare. Förstoringen av hjärtat är alltså inget fel i sig. Det är en naturlig följd av de flödesförändringar i hjärtat som VSD orsakar.

Själva förstoringen återhämtar inte sig själv, om hålet mellan kamrarna inte sätts igen. Vid små hål hos barn kan hålet sluta sig av sig själv så småningom. Men det inte sker vid medelstora eller stora hål.

Jag antar att din dotter är undersökt av en barnhjärtspecialist. Dessa brukar finnas på barnkliniken på de flesta länssjukhus (största sjukhuset i varje landsting) eller åtminstone på det regionsjukhus man hör till. Det krävs sådan expertis för att avgöra om en operation behövs och när den i så fall bör göras.

Ultraljudsundersökning

En så kallad ultraljudsundersökning av hjärtat kan ge mycket information om olika tryck och flöden i hjärtat. Men i bland kan även en hjärtkatetrisering behövas för att avgöra om en operation bör göras.

Hjärtkatetrisering

Vid en hjärtkatetrisering förs en tunn slang via ett blodkärl i ljumsken upp till hjärtat för att mäta trycken. Eventuellt sprutas även kontrastvätska in och röntgenbilder tas för att bättre se exakt hur det ser ut. Det görs bara på regionsjukhusen, som är våra åtta till nio största sjukhus i landet.

Under de senaste åren har katetriseringar blivit ovanligare. Ibland ger enbart ultraljudsundersökning tillräcklig information.

Ibland behövs även en isotopundersökning

Då sprutas ett radioaktivt ämne in i blodet och hjärtat fotograferas sedan med en specialkamera, gammakamera. Det är skonsammare än en katetriseringsundersökning.

En liten VSD behöver sällan opereras

En liten VSD, alltså ett litet hål, kan ge ett kraftigt blåsljud. Men normalt sett behöver det oftast inte opereras. Det kan mer ses som ett litet skönhetsfel som inte spelar någon roll för hjärtats funktion och det kan ofta på sikt växa ihop.

En större VSD opereras för att undvika att man under lång tid har ett för högt tryck i lungpulsådern. Det kan vara skadligt i längden och ge kärlförändringar i lungpulsådern som sedan belastar hjärtat, främst höger kammare.

Operationen görs ofta med hjärt-lungmaskin vilket innebär att maskinen under en del av operationstiden tar över barnets hjärt- och lungfunktion. På äldre barn kan någon gång hålet slutas via katetrar som förs upp till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Men oftast blir det den större operationen med hjärt-lungmaskin.

Läs gärna mer om olika typer av hjärtmissbildningar hos barn här.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin

Till toppen av sidan