Läs andras frågor

Vad är Huntingtons sjukdom?

Fråga

Vad är Huntingtons sjukdom? Finns det behandling? Är det ärftligt?

Svar

Huntingtons sjukdom är en sjukdom som utvecklas i hjärnan. Det är en ärftlig sjukdom och man har en ökad risk att få sjukdomen om en genetisk förälder har den.

Sjukdomen påverkar de celler i hjärnan som styr hur musklerna rör sig, hur man tänker och hur man upplever känslor.

Symtom vid Huntingtons sjukdom

Det är vanligt att du som har Huntingtons sjukdom gör rörelser som du inte själv kan styra över. Rörelserna kan till exempel föra så att du får svårt att hålla balansen. Du kan också få svårt att prata och svälja på grund av ofrivilliga rörelser i munnen och svalget.

Sjukdomen kan göra så att du mår dåligt psykiskt. Du kan få en depression eller ångest. En del får självmordstankar. Huntingtons sjukdom kan också leda till psykoser.

Behandling

Det går inte att bli återställd om man har Huntingtons sjukdom. Hjärnan fungerar sämre och sämre. Den som har sjukdomen blir hela tiden långsamt sämre och dör till slut. Det kan ta ungefär 20 år från att man får symtom i form av ofrivilliga rörelser. Men det tar oftast längre tid.

Behandling för att lindra symtom

Det finns behandling som lindrar eller förebygger en del av de besvär du kan få av sjukdomen. Det finns särskilda team som hjälper den som har fått sjukdomen.

Läs mer på 1177.se

Så fungerar hjärnan

Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör också att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Det är också hjärnan som styr kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Anhörig – närstående

Här finns information för dig som är närstående eller anhörig.

Till toppen av sidan