Läs andras frågor

Hur kan vi hjälpa vår 7-åring med sitt hetsiga humör?

Fråga

Vår dotter på sju år har alltid haft hetsigt humör. Vi har försökt att hantera detta genom att vara konsekventa och tydliga. Hon kan vara otroligt tillgiven och medgörlig när hon själv vill, men så ställer hennes humör till det för både henne och resten av familjen. I skolan vägrar hon att göra vissa saker och hamnar i konflikter med kamrater. Det är samma hemma: saker och ting ska göras på hennes sätt, annars blir hon ledsen och arg. Efter incidenterna kan hon bli mycket ångerfull. Vi säger att alla människor gör fel och att vi älskar henne både när hon gör fel och när hon gör rätt. I övrigt är hon en stark, glad person, mycket social och verbal. Vad kan vi som föräldrar göra för att hjälpa henne och för att minska antalet konflikter?

Svar

Jag uppfattar er föräldrar som insiktsfulla och kloka när det gäller hur ni bemöter er viljestarka dotter. Det är föredömligt hur ni på ett kärleksfullt och tydligt sätt hanterar hennes utbrott samtidigt som ni gör vad ni kan för att undvika konflikt. Men visst behöver hon få hjälp att hantera sin besvikelse och frustration på ett mindre självdestruktivt och ett mer konstruktivt sätt.

I sjuårsåldern kan många barn, precis som er dotter, börja uttrycka sin ilska i ord i stället för i handling. Även om de är verbala så förstår de inte ironi. Om man till exempel som vuxen säger en sak, men menar en annan, är det lätt hänt att barnet känner sig förvirrat och otryggt.

För att kunna hjälpa er dotter att förändra sitt beteende behöver ni få veta vad beteendet beror på och i vilka sammanhang hon hamnar i konflikt med sin omgivning. Var intresserad, lyssna på henne och försök ta reda på varför hon bråkar eller skriker. Fundera också på vilken roll ni andra i familjen har i situationerna som uppstår. Vad är det som gör att ni hamnar i konflikt? Låt henne med egna ord få förklara vad som händer inom henne när hon blir så arg eller ledsen. Ta också fasta på och lyft fram hennes positiva sidor, att hon är tillgiven, stark, glad och social.

Om er dotters hetsiga humör på sikt blir ett hinder för henne i vardagen föreslår jag att ni tar kontakt med skolhälsovården eller barn-och ungdomspsykiatrin bup.  Du kan läsa mer om barns utveckling 6-7 år här.

Iréne Wretelid, sjuksköterska

Till toppen av sidan