VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Västernorrland

Gynekologisk cellprovtagning i Västernorrland

Gynekologisk cellprovtagning är kostnadsfri i Västernorrland.

Ett nytt vårdprogram införs nu i Sverige som kommer att förbättra skyddet mot livmoderhalscancer. I Region Västernorrland införs detta fullt ut under 2020 och vårdprogrammet innebär då ett nytt sätt att analysera cellprovet. Hur cellprovet tas på kvinnan ändras inte utan bara analysmetoden.

Kallelse vart tredje år eller vart femte år

I Västernorrland kallas du till undersökning när du är mellan 23-50 år, vart tredje år. Därefter kallas du vart femte år fram tills dess att du fyllt 68 år. Du får en kallelse till den hälso/vårdcentral där du är listad. Flera hälso/vårdcentraler har sin barnmorskemottagning förlagd till en sammanslagen större barnmorskemottagning, men vart du ska gå kommer att framgå av den inbjudan som du får hemskickad.

Du som fyllt 64 år vid sista provtagningen och aldrig blivit behandlad för starkare cellförändring får ingen mer kallelse.

Du som behandlats för en starkare cellförändring ska fortsätta ta cellprov vart tredje år livet ut. Automatisk kallelse till detta sker om behandlingen gjorts efter 2012. Vid tidigare behandling kan du behöva uppmärksamma den gynekologiska cellprovtagningen om detta.

Glöm ej att ta med inbjudan

Ta med inbjudan till mottagningen. Baksidan av inbjudan är den remiss som ska följa med provet. Om tiden inte passar vill vi att du i första hand ombokar via nätet. Har du inte möjlighet att göra detta kan du ringa och boka om.

Genom att regelbundet gå på de cellprovskontroller som regionen erbjuder kan cellförändringar hittas i tid innan de utvecklas till cancer.

OBS! Det är viktigt att du inte har samlag kvällen innan cellprovet tas och att du inte tar lokalt östrogen dagarna före provtagning. Du ska inte ha mens när du gör cellprovet.

Om du är behandlad för allvarliga cellförändringar så ska du fortsätta att gå på cellprovskontroller också efter det att du har fyllt 60 år.

Den som är behandlad efter hösten 2012 kommer automatiskt att bli kallad även efter fyllda 60 år. Är du behandlad i annat landsting/region eller före hösten 2012, hamnar du inte automatiskt i denna grupp. Om du undrar hur det är just för dig, rekommenderas du ta kontakt med din närmaste kvinnoklinik i vår region.

Ombokningstjänst

Använd vår ombokningstjänst för att boka om din tid via internet. Logga in med hela ditt personnummer och det kallelse-ID som finns angivet i ditt kallelsebrev.

Omboka din tid för gynekologisk cellprovtagning (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor och funderingar så är du välkommen att ringa 
Region Västernorrlands cellprovssamordnare:
tel: 060-18 13 15

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mer ovanlig under de senaste 40 åren.

Vad är ett gynekologiskt cellprov?

Cellprovet tas från nedersta delen av livmoderhalsen, på livmodertappen som mynnar ut i slidan.

Ett gynekologiskt cellprov är ett prov som tas från den nedersta delen av livmoderhalsen som kallas livmodertappen och som mynnar ut i slidan. Provet kan tidigt visa om du har cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. De flesta cellförändringar som upptäcks är lättare förändringar som läker av sig själv, men en del förändringar behöver tas bort. Provet kan även visa på cancer, men det är mycket ovanligt.

Att lämna cellprov är ett bra sätt att skydda sig mot cancer eftersom cellförändringar kan upptäckas och enkelt tas bort innan de utvecklats till cancer.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig på något särskilt sätt men du ska inte lämna cellprov om du har mens. Har du det den dag du blivit kallad, bör du boka en ny tid.

Provtagningen är helt riskfri och det går bra att ta provet även om du är gravid.

Så går undersökningen till

När provet ska tas får du klä av dig på underkroppen och lägga dig i en gynekologisk undersökningsstol. Läkaren eller barnmorskan kan ta provet på lite olika sätt. Oftast används en spatel som stryks mot livmodertappen och sedan en liten mjuk borste där livmoderhalsen börjar.

En del tycker att det är obehagligt att ligga i en gynekologstol, men provtagningen går snabbt och tar bara någon minut. Det brukar inte göra ont. En del kan känna obehag men det går snabbt över.

Du får svara på frågor

Ofta får du svara på några frågor i samband med provtagningen. Svaren är viktiga för att provet ska analyseras på rätt sätt.

Exempel på frågor som du kan behöva svara på:

  • När var första dagen för din senaste mens?
  • Har mensen upphört?
  • Använder du preventivmedel och vilket i så fall?
  • Behandlas du med hormoner mot klimakteriebesvär?
  • Är du gravid eller har du fött barn under det senaste året?

Uppgifterna skickas med provet och underlättar för laboratoriet att göra en bedömning.

Så mår du efteråt

Efter provtagningen kan du fortsätta med de aktiviteter du vanligtvis har. Livmoderhalsens slemhinna blöder lätt och det är vanligt att du får en liten blödning efter en undersökning. Blödningen försvinner efter någon dag.

När får jag svar?

Ett brev med provsvaret brukar komma inom sex veckor, men ibland kan det ta längre tid. Ungefär 95 av 100 prov är utan cellförändringar och bedöms som normala. Svaret får du då direkt hemskickat.

Ibland, men det är ovanligt, går provet inte att analysera. Det beror oftast på att det innehåller för få celler. Då blir du kallad till en ny cellprovtagning.

Texten finns översatt - Other languages

Till toppen av sidan