Vävnadsprov och cellprov

Gynekologisk cellprovtagning

Vid gynekologisk cellprovtagning tas ett cellprov från livmodertappen. Provet tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som annars kan leda till livmoderhalscancer. Det är viktigt att gå till provtagningen när du blir kallad. Du som är över 23 år erbjuds cellprovtagning regelbundet.

Västernorrland

Gynekologisk cellprovtagning i Västernorrland

Gynekologisk cellprovtagning är kostnadsfri i Västernorrland.

I Västernorrland handläggs gynekologisk cellprovskontroll enligt nationellt vårdprogram för förebyggande av livmoderhalscancer sedan 2015. Från oktober 2020 har vi anpassat analyserna enligt förändringar i vårdprogrammet.

Kallelse vart tredje år eller vart femte år

Du som är 23-64 år erbjuds regelbunden cellprovtagning, i nuläget vart tredje år fram tills du fyllt 49 år. Från 50-68 år kallas du vart femte år.

Cellprovet analyseras i första hand för förekomst av HPV (humant papillomvirus) i åldersgruppen 30-68 år. Cellprover tagna i åldersgruppen 23-29 år analyseras för förekomst av cellförändringar i första hand. Vid förekomst av cellförändringar indelas dessa i låggradiga och höggradiga förändringar.

Efter cellprovtagningen skickas ett svar ut där det framkommer om provet är normalt eller om det finns anledning till ytterligare utredning. Utredningen bestäms bland annat av din ålder och om provet visade HPV och/eller cellförändringar.

Glöm ej att ta med inbjudan

Ta med inbjudan till mottagningen. Baksidan av inbjudan är den remiss som ska följa med provet. Om tiden inte passar vill vi att du i första hand ombokar via nätet. Har du inte möjlighet att göra detta kan du ringa och boka om.

Genom att regelbundet gå på de cellprovskontroller som regionen erbjuder kan cellförändringar hittas i tid innan de utvecklas till cancer.

OBS! Det är viktigt att du inte har samlag kvällen innan cellprovet tas och att du inte tar lokalt östrogen dagarna före provtagning. Du ska inte ha mens när du gör cellprovet.

Om du är behandlad för allvarliga cellförändringar så ska du fortsätta att gå på cellprovskontroller också efter det att du har fyllt 60 år.

Den som är behandlad efter hösten 2012 kommer automatiskt att bli kallad även efter fyllda 60 år. Är du behandlad i annat landsting/region eller före hösten 2012, hamnar du inte automatiskt i denna grupp. Om du undrar hur det är just för dig, rekommenderas du ta kontakt med din närmaste kvinnoklinik i vår region.

Ombokningstjänst

Använd vår ombokningstjänst för att boka om din tid via internet. Logga in med hela ditt personnummer och det kallelse-ID som finns angivet i ditt kallelsebrev.

Omboka din tid för gynekologisk cellprovtagning (öppnas i nytt fönster)

Har du frågor och funderingar så är du välkommen att ringa 
Region Västernorrlands cellprovssamordnare:
tel: 060-18 13 15

Den här texten finns även på lätt svenska.

Gynekologisk cellprovtagning erbjuds regelbundet till kvinnor i Sverige. Genom att cellförändringar då kan upptäckas och behandlas tidigt ger provtagningen ett skydd mot livmoderhalscancer. Sjukdomen har därför blivit betydligt mindre vanlig under de senaste 40 åren.

Det skiljer sig mellan olika regioner hur ofta du kallas och hur cellprovet analyseras. 

Läs mer om cellprov, vilka som kallas och hur provet analyseras i din region:

Du som bor i region Skåne läser vidare här.

Du som bor i region Västernorrland läser vidare här.

Du som bor i en region som inte nämns i ovanstående länkar, läser vidare här.

Till toppen av sidan