HABILITERING

Kurskatalog Habiliteringen Västernorrland

Innehållet gäller Västernorrland

Här har vi samlat habiliteringens föreläsningar, utbildningar och gruppträffar för dig som bor i Västernorrland. Klicka på länkarna nedan för mer information.

Kurs 1: Grundkurs i tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)- Sundsvall

Vi kommer att gå igenom och använda tecken som är bra att ha med sig i den vardagliga kommunikationen samt prata om tankarna bakom TAKK. Vid varje tillfälle får ni en översikt över de tecken vi går igenom.

Målgrupp:

Föräldrar och andra viktiga vuxna i nätverk kring barn som har insatser från habiliteringsmottagningen.

Program:

Kursen består av 3 steg som ges varje termin. Du kan välja att gå steg 1 nu och vänta till nästa termin och då fortsätta med steg 2 och 3 eller gå alla steg i följd. Steg 3 kan du anmäla dig till varje termin även om du har gått kursen tidigare.

Steg 1: Två tillfällen för dig som vill prova på TAKK
Steg 2: Två tillfällen, fortsättning på steg 1
Steg 3: Ett tillfälle för dig att repetera och fylla på med nya tecken.

Vi använder kursboken Teckenkommunikation, Grundordbok från BAM Språkteknik som deltagarna själva köper före kursstart.

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

Steg 1:

6/10 och 20/10, kl. 14.30 - 16.00

Steg 2:

3/11 och 17/11, kl. 14.30 - 16.00

Steg 3:

1/12 kl. 14.00 - 16.00 OBS tiden!

Ansvarig och anmälan:

Senast 2020-09-25
Anmälan sker via föräldrar med namn, telefonnummer.
Ange vilket steg du vill gå. habilitering.su.rhb@rvn.se

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Specialpedagog Margareta Hägglund telefon: 060-18 29 39
Receptionen telefon: 060 – 18 29 00

Kurs 2: AKKtiv Komigång Föräldrautbildning-Sundsvall

Föräldrakursen utgör en gedigen grund för att ni som föräldrar ska kunna stötta ert barns kommunikationsutveckling. Kursen ger er kunskap om barns kommunikationsutveckling och om hur man kan stimulera den i de olika utvecklingsstadierna.

Målgrupp:

Föräldrar till barn med nedsatt funktionsförmåga.

Program:

Kursen ger er kunskap om barns kommunikationsutveckling och om hur man kan stimulera den i de olika utvecklingsstadierna.

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall Kungsvägen 30, Sundsvall eller digital uppkoppling

fredag 21/8 kl. 10.0 - 12.00
fredag 24/9 kl. 10.0 - 12.00
fredag 11/9 kl. 10.0 - 12.00
fredag 18/9 kl. 10.0 - 12.00
fredag 2/10 kl. 10.0 - 12.00
fredag 16/10 kl. 10.0 - 12.00
fredag 23/10 kl. 10.0 - 12.00
fredag 6/11 kl. 10.0 - 12.00

Ansvarig och anmälan:

Senast 10 juli 2020
habilitering.sundsvall@rvn.se

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Logoped Andrea Strömberg telefon: 060-18 25 01
Logoped Anna Rosenberg telefon: 060-18 26 05
Receptionen telefon: 060-18 29 00

Kurs 3: Information om kognitivt stöd-Sundsvall

Många barn och ungdomar har svårigheter med tid och struktur vilket kan skapa svårigheter i vardagen. Därför erbjuder vi nu en informationsträff som ger en grundläggande kunskap om kognitivt stöd.

Målgrupp:

Föräldrar till barn med insatser från habiliteringsmottagningen i åldrarna 0-14 år

Program:

Vi kommer att ge konkreta tips och idéer på hur ni som föräldrar på ett enkelt sätt kan strukturera upp vardagen med hjälp av schema, bilder, checklistor och förtydligande av fysisk miljö. Det är viktigt för att stödja barnets/ungdomens utveckling av sina vardagsfärdigheter.

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall.

2/10 2020 kl. 10.00 – 12.00 eller
26/11 2020 kl. 10.00 – 12.00

Ansvarig och anmälan:

Senaste anmälningsdatum:
delta 2/10 anmäl senast den 25/9 Senaste anmälningsdatum
delta 26/11 anmäl senast 20/11
habilitering.su.asd@rvn.se

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Arbetsterapeut Lisa Göransson Tfn. 060 - 18 28 89
Arbetsterapeut Maria Skjöld
Tfn. 060 - 18 28 81
Receptionen 060- 18 29 00

 

Kurs 4: Vad innebär det att ha en neuropsykiatrisk diagnos (0-14 år)-Sundsvall

Vi träffas och pratar om vad det innebär att ha diagnoserna Autism, ADHD, intellektuell funktionsnedsättning och hur det kan påverka vardagen.

Målgrupp:

Föräldrar till barn i åldern 0-14 år.

Program:

På träffarna kommer vi ta upp kort information kring diagnoserna Autism, Intellektuell funktionsnedsättning och ADHD.

Beteende, kommunikation och samspel, vardagsfärdigheter, samhällsstöd och föräldrastöd.

Vid varje tillfälle lägger vi stort fokus på att ge möjlighet till att sitta i små grupper i syfte till att utbyta erfarenheter.

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall Kungsvägen 30, Sundsvall

måndag 5/10 kl. 14.00 - 16.00
måndag 12/10 kl. 14.00 - 16.00
måndag 19/10 kl. 14.00 - 16.00
måndag 2/11 kl. 14.00 - 16.00
måndag 9/11 kl. 14.00 - 16.00
måndag 16/11 kl. 14.00 - 16.00

Ansvarig och anmälan:

Senast 25/9 2020 habilitering.su.asd@rvn.se   

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator: Jennie Hjalmarsson
Telefon: 060-18 29 18
Receptionen 060-18 29 00

Kurs 5: Diagnosinformation gällande Autism/Asperger-Sundsvall

Syftet är att ge mer kunskap om er diagnos samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan gruppdeltagarna.

Målgrupp:

Personer med insatser från habiltieringsmottagning Sundsvall och som har diagnosen Autism nivå 1 eller Aspergers syndrom.

Program:

Grupperna träffas en gång i veckan under sex veckor med två gruppledare. Du kommer under tillfällena att få information kring vanliga svårigheter vid Autism/ Aspberger.

Du får även möjlighet att diskutera och reflektera med andra som har en Aspberger- eller Autismdiagnos.

Träffarna kommer att beröra fem olika teman där varje tillfälle fokuserar på ett förutbestämt tema.

Tillfälle 1 - Inledning och historik
Tillfälle 2 – Sinnesintryck
Tillfälle 3 – Helheter och detaljer
Tillfälle 4 – Målinriktat beteende
Tillfälle 5 – Socialt samspel
Tillfälle 6 – Socialt samspel och kommunikation

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall

torsdag 15 oktober, kl. 14.00 – 16.00
torsdag 22 oktober, kl. 14.00 – 16.00
torsdag 29 oktober, kl. 14.00 – 16.00
torsdag 5 november, kl. 14.00 – 16.00
torsdag 12 november, kl. 14.00 – 16.00
torsdag 19 november, kl. 14.00 – 16.00
(maximalt 10 deltagare)

Ansvarig och anmälan:

Senast 2020-10-01 habilitering.su.vuxmitt@rvn.se

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Psykolog Erik Olsson telefon: 060-18 29 24
Receptionen 060-18 29 00

Kurs 6: COPE ett evidensbaserat föräldrastödsprogram-Sundsvall

Att vara förälder idag är ibland en stor utmaning. Grundtanken med Cope är att föräldrar är experter på sina barn, men att föräldrar ibland kan behöva påfyllning i sitt föräldraskap. Cope hjälper dig att hitta nya sätt och strategier att uppfostra barn på.

Målgrupp:

Föräldrar till barn i åldern 3-12 år.

Program:

Syftet med programmet är bland annat att:

  • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn på ett respektfullt sätt
  • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap
  • Förbättra samspelet inom familjen
  • Skapa ett nätverk mellan vuxna

I programmet visar vi bland annat hur du:

  • förstärker positiva beteenden hos ditt barn
  • stärker samhörigheten mellan syskon
  • kan hantera din egen ilska
  • underlättar för ditt barn att växla från en aktivitet till en annan
  • hjälper ditt barn med planering och problemlösning

Tid och plats:

Habiliteringsmottagning Sundsvall, Kungsvägen 30, Sundsvall
tisdagar kl. 08.30-10.30 med start den 22/9.
Pågår under 8 veckor.

Ansvarig och anmälan:

Senast 2020-09-07 habilitering.su.asd@rvn.se 

Kursen är kostnadsfri.

Information och närmare upplysning

Kurator Jennie Westberg telefon 060-18 29 17
Kurator Jennie Hjalmarsson telefon 060-18 29 18
Receptionen: telefon 060-18 29 00

Till toppen av sidan