Läkemedel utifrån diagnos

Behandling av typ 1-diabetes hos barn

Behandlingen av typ 1-diabetes består av att kontrollera blodsockervärdet och att ta insulin. Insulin gör att cellerna kan ta upp det socker som finns i blodet. Diabetes typ 1 är en sjukdom som inte går över och barnet behöver därför få behandling hela livet. Det kan innebära en stor omställning, men blir med tiden en naturlig del i tillvaron.

Ett barn kontrollerar blodsockervärdet.
Med tiden kommer behandlingen att bli en naturlig del i barnets tillvaro.

I texten Diabetes typ 1 hos barn kan du läsa mer om sjukdomen.

Till toppen av sidan