Undersökningar under graviditeten

Fostervattensprov

Vid ett fostervattensprov går det att upptäcka om fostret har en kromosomavvikelse. Vid provtagningen för läkaren en nål genom magen på dig som är gravid och suger ut lite fostervatten. Provet brukar göras tidigast i graviditetsvecka 15. Det är inte helt riskfritt, färre än en på tvåhundra provtagningar leder till missfall.

Precis som all annan fosterdiagnostik är fostervattensprov frivilligt. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra fosterdiagnostik eller inte.

Västernorrland

Fostervattenprov erbjuds till kvinnor som är minst 35 år vid tidpunkten för beräknad förlossning eller till kvinnor som genomgått KUB som visat förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelser eller efter genetisk rådgivning.

Fostervattenprov utförs i Sundsvall och är kostnadsfritt.

Till toppen av sidan