AKTUELLT

Du behöver ha e-legitimation för att logga in på 1177.se

Du behöver ha BankID eller Freja eID för att logga in på 1177.se. Möjligheten att logga in med lösenord finns inte längre kvar.

Västernorrland

Kan jag skaffa Bankid på alla banker?

De flesta större banker kan förse dig med BankID, så kontakta din bank eller läs om hur du kommer igång med BankID.

Hur ska jag kunna utföra ärenden åt andra?

 • Om du har barn, kan du bli ombud åt ditt barn fram till 13-årsdagen. Därefter behöver ditt barn ett eget BankID. Samtliga banker, utom Länsförsäkringar och Danske Bank, erbjuder vårdnadshavare att skaffa BankID för barn.
 • Om du har en förälder som du hjälper med vårdärenden, rekommenderar vi dig att hjälpa hen att skaffa BankID
  För den som är ställföreträdare (god man eller förvaltare) åt en annan person, exempelvis åt
  en förälder, blir det i början av 2020 möjligt att i 1177 Vårdguidens e-tjänster agera ombud
  för den personen.

  För den som är ställföreträdare (god man eller förvaltare) åt en annan person, exempelvis åt
  en förälder, blir det i början av 2020 möjligt att i 1177 Vårdguidens e-tjänster agera ombud
  för den personen.
  För den som är ställföreträdare (god man eller förvaltare) åt en annan person, exempelvis åt
  en förälder, blir det i början av 2020 möjligt att i 1177 Vårdguidens e-tjänster agera ombud
  för den personen.
  För den som är ställföreträdare (god man eller förvaltare) åt en annan person, exempelvis åt
  en förälder, blir det i början av 2020 möjligt att i 1177 Vårdguidens e-tjänster agera ombud
  för den personen.

Mitt barn är under 13 och loggar i dag in med lösenord för att få en behandling över nätet. Hur ska vi göra nu?

Du behöver skaffa ett BankID åt ditt barn (de flesta banker kan utfärda BankID även till yngre barn). Du som förälder kan sedan vara närvarande som stöd när ditt barn själv loggar in och genomgår behandlingen.

Till toppen av sidan