Aktuellt i Västernorrland

17 mars: Vad betyder det för mig som invånare att Astra Zenecas vaccin har pausats - frågor och svar

Innehållet gäller Västernorrland
Karin Sellgren sittande framför sin dator
Karin Sellgren svarade på frågor om Astra Zeneca.

Karin Sellgren, vaccinsamordnare i regionen, svarar här på några av frågorna som kommer till oss.


Vad betyder det för invånarna i Region Västernorrland att vi inte kan använda vaccinet från Astra Zeneca?


- Rent konkret betyder det att vi har mycket färre doser att arbeta med. Vi bygger nu kapacitet för att vaccinera upp emot 25 000 invånare i länet varje vecka - om vi bara får tillgång till mer vaccin. Jag förstår att det är frustrerande att besked ändras från en dag till den andra och att många nu behöver vänta ytterligare innan de får sin spruta.

- Vi i regionen är lika frustrerade över den här situationen som invånarna då vi verkligen vill genomföra vaccinationerna, så snabbt som möjligt. Jag hoppas att alla förstår att vaccintillgången är en omständighet som vi dessvärre inte styr över själva utan är helt beroende av leveranstakten från tillverkarna.

Hur länge kommer den här pausen att gälla?

- I första hand gäller den fram till torsdag när den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som nu granskar rapporterna, ska komma med ett uttalande. Antingen kommer de fram till att det inte finns något samband och vaccinationerna med vaccinet från Astra Zeneca kan återupptas, eller så behöver de ytterligare tid för att granska uppgifterna. Vi får bara vänta och se och förhålla oss till det. Tills vidare vaccinerar vi enbart med de två övriga vaccinsorterna som nu är tillgängliga.

Är vaccinet från Astra Zeneca farligt?

- Nej, man behöver inte vara orolig, det här beslutet är en försiktighetsåtgärd. Alla vaccin som har använts är godkända av expertmyndigheter och har genomgått omfattande tester. I nuläget vet vi inte om det finns något samband mellan de misstänkta biverkningarna och vaccinet, eller om det enbart är en slump.

- Totalt har globalt omkring 17 miljoner personer vaccinerats med Astras vaccin och antal rapporter om biverkningar är ett tiotal, så det är relativt sett väldigt få. Men det är självklart viktigt att utreda eventuella biverkningar ordentligt, så att man pausat vaccineringen är ett tecken på att systemen för läkemedelssäkerhet och patientsäkerhet fungerar.

I Västernorrland har omkring 7 500 personer fått vaccinet från Astra Zeneca. Ska dessa vara oroliga?

- De som vaccinerades för två veckor sedan och inte har fått någon biverkning kan vara lugna. Den som upplever lindriga biverkningar som feber eller ont i armen behöver inte göra något. Men om du några dagar efter vaccineringen däremot får blåmärken utan att ha slagit dig eller får näsblod som är svår att stoppa eller svullnad, rodnad och smärta i arm eller ben ska du kontakta 1177 på telefon och berätta att du har vaccinerats.

Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har gemensamt tagit fram information som riktar sig till de som har fått Astras vaccin. Information till personer som nyligen vaccinerat sig med Astra Zenecas vaccin

De som fått sin första dos av vaccin från Astra Zeneca? Kommer de att få sin andra dos med något annat vaccin?

- Nej, vi blandar inte mellan fabrikaten. Rekommendationerna för Astras vaccin är att den andra dosen ges mellan nio och tolv veckor, så det ligger fortfarande långt fram i tiden. Förhoppningen är naturligtvis att detta har löst sig långt innan dess.

Vilket är ditt viktigaste budskap till länets invånare just nu?

- Alla som vill ha vaccin mot covid-19 i Västernorrland kommer att få möjlighet till det. Vaccinet kommer att räcka till alla. Nu är det viktigt att vi fortsätter att ha tålamod och tar ansvar ytterligare en tid för att minska smittspridningen.

Till toppen av sidan