Nyhetsarkiv Västernorrland

Hur och när ska jag vaccinera mig mot covid-19 under 2023?

Innehållet gäller Västernorrland

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 för äldre och boende på SÄBO från och med den 1 mars 2023.

Kvinna stående vid vägg utomhus
Alla över 80 år samt boende på SÄBO rekommenderas en påfyllnadsdos från och med den 1 mars 2023.

Med start den 1 mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO), att vaccinera sig med ytterligare en påfyllnadsdos.

-  Det är framför allt äldre som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför rekommenderas de en påfyllnadsdos under våren och ytterligare en dos till hösten, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Du som är mellan 65 och 79 år och du som har fyllt 18 år och tillhör en riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos i höst, men erbjuds möjligheten att ta en påfyllnadsdos även nu till våren.

Antal vaccinationsdoser till den 1 mars

Fram till den 1 mars 2023 gäller de tidigare rekommendationerna om antal vaccinationsdoser:

  • Personer som är 18–64 år rekommenderas tre doser vaccin
  • Personer som är 18 år eller äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas fyra doser vaccin
  • Personer med Downs syndrom samt personer som är 65 år eller äldre rekommenderas fem doser vaccin.

Ta rätt antal doser

- Det är inte möjligt att ta fler vaccinationsdoser än det antal och med de intervall som Folkhälsomyndigheten har beslutat om. Endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom kan ha avvikande dosintervall och rekommenderas ytterligare vaccinationsdoser av sin behandlande läkare, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef med ansvar för vaccinationer, provtagning och smittspårning.

Du hittar mer information om hur du bokar din tid på sidan
Boka tid för vaccination i Västernorrland

Ytterligare en påfyllnadsdos hösten 2023

Inför höst-och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla som fyllt  65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllnadsdos mot covid-19. Det ska då ha gått minst sex månader sedan senaste dosen. Mer information om höstens påfyllnadsdos kommer senare.

Folkhälsomyndighetens webbplats om fortsatt vaccination 2023

Till toppen av sidan