Aktuellt i Västernorrland

7 april: Ungdomsmottagningars journalinformation nu på journal via nätet

Innehållet gäller Västernorrland

Från och med 6 april kan ungdomar som fyllt 16 år ta del av sin journalinformation från länets ungdomsmottagningar i Journal via nätet.

Informationen som visas är från och med  13 januari 2020 och framåt. Du som är vårdnadshavare till barn under 13 år kommer inte kunna se ditt barns information i journalen.

Precis som för övriga verksamheter är det denna information du kan ta del av: vårdkontakter, journalanteckningar, diagnoser, läkemedelsförskrivningar, uppmärksamhetsinformation samt provsvar.

Mer information om journal via nätet på 1177 Vårdguiden

Till toppen av sidan