Aktuellt i Västernorrland

12 juni: Tre tusen prover i veckan ska analyseras

Innehållet gäller Västernorrland

Det pågår nu ett intensivt arbete inom Region Västernorrland för att på olika sätt öka provtagningskapaciteten för covid-19 från och med måndag den 15 juni. Främsta syftet med provtagning är att personer med lindriga symtom ska kunna återgå till arbete.

Regionens hälso-och vårdcentraler är navet i provtagningsarbetet. Från och med måndag 15 juni har hälsocentralerna ett utökat uppdrag att provta invånare med symtom, även milda sådana som lätta förkylnings- eller övre luftvägssymtom.

Ring först för att få medicinsk bedömning

Den som vill provtas behöver ringa sin hälso- eller vårdcentral för att få en medicinsk bedömning och eventuellt boka en tid.

Om det blir många som vill boka tid för provtagning kan medarbetare inom länets blåljusverksamheter prioriteras i första hand. 

Flera alternativ för provtagning

För att klara en kraftigt utökad testning behöver det finnas flera vägar för provtagning. Inom en vecka hoppas Region Västernorrland därför kunna erbjuda invånarna möjligheten till egenprovtagning genom 1177 Vårdguiden. Arbete pågår nu med att lösa detta rent tekniskt och inte minst när det gäller logistiken kring utlämnande av provtagningsmaterial och transporter av prover.

Antikroppstest i nästa steg

Provtagning kring covid-19 just nu gäller enbart prover som visar en pågående infektion av covid-19. Provtagning för så kallad antikroppstestning av personer som misstänks ha haft covid-19 kommer i nästa steg.

Till toppen av sidan