Aktuellt i Västernorrland

18 november: Stigande smittspridning ska stoppas

Innehållet gäller Västernorrland

Nu planeras flera nya åtgärder för att stävja smittspridningen av covid-19. Den som blir snuvig i helgen kan till exempel förbereda sig på egenprovtagning, eftersom även vaccinerade ska göra ett covid-19-test vid symtom från och med måndag.

PCR-prov barn ser när vuxen droppar ner i koksaltprovröret
Från och med måndag 22 november ska även fullvaccinerade provta sig vid symtom covid-19. Det gäller från åldrarna 6 år och uppåt.

Smittspridningen av covid-19 ligger kvar på en ganska låg och oförändrad nivå i Västernorrland medan den stiger i vissa andra regioner i Sverige och övriga Europa.

För att möta en befarad ökning i hela landet i december rekommenderar Folkhälsomyndigheten nu att regionerna ska erbjuda även de som är vaccinerade provtagning vid symtom. Rekommendationen gäller för personer som är sex år eller äldre.

-  Vi har god kapacitet för provtagning i Västernorrland och en utökad testning kan ge oss möjlighet att upptäcka förändringar i smittspridningen och bryta smittkedjor i ett tidigt skede, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Västernorrland.

Vaccination är viktigast

Hans Boman ser med viss oro på den stigande smittspridningen i Europa, samtidigt som han vill betona att smittorisken är betydligt lägre bland dem som är vaccinerade. I majoriteten av sjukdomsfallen som belastar sjukvården handlar det om ovaccinerade personer.

- Det är mycket ovanligt att vaccinerade personer hamnar på IVA och därför är det fortsatt av största vikt att alla verkligen vaccinerar sig, säger han.

Omfattande vaccinationsverksamhet

Just nu bedriver Region Västernorrland en omfattande vaccinationsverksamhet. I alla delar av länet finns vaccinationsenheter som ger vaccindos 1 och 2 mot covid-19 för invånare över 16 år, påfyllnadsdos av vaccinet för alla 65-plussare och personal på särskilda boenden, i hemtjänst och hemsjukvård, samt vaccin mot säsongsinfluensan. På måndag inleds dessutom vaccineringen av barn mellan tolv och femton år på alla skolor i länet.

- Trycket på tidsbokningen har varit högt de senaste dagarna, i synnerhet i de västra delarna av Västernorrland. Nya tider släpps fortlöpande, men för den som har möjlighet att resa går det även bra att boka vaccinationstid på andra orter i länet, säger Hans Boman.

I Västernorrland är nu 83,9 procent av befolkningen över tolv år vaccinerad med minst en dos vaccin mot covid-19. Det visar Folkhälsomyndighetens senaste statistik som presenterades i dag och omfattar vaccinationer gjorda till och med förra veckan.

E-hälsomyndigheten utfärdar covidbevis

Regeringen och Folkhälsomyndigheten planerar också nya rekommendationer för att begränsa smittspridning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 1 december.

- Enligt ett förslag till regeringen kan arrangörer av större sammankomster inomhus, som sportevenemang, bio och konserter, välja att reglera publiken med deltagarbegränsningar eller covidbevis. Covidbevisen utfärdas dock inte av oss på regionen, utan av E-hälsomyndigheten, säger Hans Boman.

Via webbtjänsten covidbevis.se kan du som är vaccinerad med minst två doser hämta ett covidbevis med hjälp av Bank-id. Med en QR-kod kan den som hämtar covidbeviset intyga att den är vaccinerad. På E-hälsomyndighetens webbplats finns mer information om digitala och fysiska vaccinationsbevis.

 

Till toppen av sidan