Aktuellt i Västernorrland

19 augusti: Smittspårning på skolor underlättas

Innehållet gäller Västernorrland

Nu kan provtagningskit levereras till skolor i Västernorrland och delas ut till elever i berörda klasser om flera personer insjuknat i covid-19.

Provtagningskit i en plastpåse med etikett med texten Smittrisk/Biohazard, Provpåse/Specimen bag, håll kyld (2-8 grader)
Provtagningskit kan nu skickas ut till skolor i Västernorrland i samband med smittspårning.

- Regionens smittspårare fattar beslut om vilka elever utan symtom som ska provtas i samråd med Smittskyddsenheten, säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef för Kvalitet och patientsäkerhet i Region Västernorrland.

Om flera fall av covid-19 konstateras inom en kortare tidsperiod på en skola, kan en utvidgad smittspårning bli aktuell. Detta innebär att en hel skolklass eller alla elever i en viss undervisningsgrupp behöver provtas för covid-19. Hittills har eleverna kunnat provta sig via regionens egenprovtagning som beställs när du loggar in här på 1177.se eller på en hälso- eller vårdcentral om de saknar e-legitimation.

Nu blir det alltså möjligt att även dela ut provtagningskit direkt till elever i skolorna. Fortfarande behövs e-legitimation för att kunna använda dessa provtagningskit. Regionen rekommenderar därför att alla som är 13 år eller äldre skaffar e-legitimation om de har möjlighet.

Logga in på 1177.se för dig som är 13–17 år

- Genom att leverera provtagningskit direkt till skolorna underlättar vi provtagningen vid smittspårning av covid-19 och vår förhoppning är att vi på så sätt kan begränsa smittspridning i grundskolor, grund- och gymnasiesärskolor, inom vuxenutbildning och på högskolor och universitet i länet, säger Monasofi Wallinder.

Regionen levererar provtagningskit till skolorna

Om regionens smittspårare och Smittskyddsenheten bedömer att symtomfria elever behöver provtas kontaktas berörd rektor. Region Västernorrland ordnar då transport av provtagningskit till skolan. Eleverna tar proverna hemma och sedan samlas proverna in på skolan och skickas vidare för analys. I väntan på provsvar kan symtomfria elever fortsätta att vistas i skolan.

- Genom att underlätta provtagningen i samband med smittspårning, kan vi snabbare hitta nya fall av covid-19 och därmed begränsa ytterligare smittspridning. Behovet att övergå till distansundervisning om flera fall konstateras i en skola, kan också minska, säger Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Det är fortfarande viktigt att alla som har symtom på covid-19 stannar hemma. Det gäller även för personer som är vaccinerade. Alla med symtom på covid-19 ska provta sig på vanligt sätt, i första hand via egenprovtagning som beställs på 1177.se.

Egenprovtagning för covid-19 Västernorrland

Smittspårning i Västernorrland-för dig som har covid-19

Till toppen av sidan