Aktuellt i Västernorrland

9 december: Smittspårning effektivare med smittspårningsenkät

Innehållet gäller Västernorrland

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig enligt smittskyddslagen. Region Västernorrland har nu totalt tio heltidstjänster som jobbar med smittspårning. Smittspårarna jobbar i tre olika team.

Smittspårning via enkät skärmklipp
Smittspårning via enkät som skickas ut via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För att snabbare få svar och kunna smittspåra skickas nu en smittspårningsenkät ut till samtliga personer som har fått ett provsvar att de har bekräftad covid-19. Enkäten skickas ut via 1177.se när du loggar in. I enkäten finns också en fråga om du vill bli kontaktad via telefon. Om du vill det så ringer smittspåraren tillbaka till dig. Det gäller då att vara tillgänglig att ta emot samtal några dagar framåt.

-  Det är viktigt att invånaren besvarar den digitala enkäten så fort som möjligt, helst inom 48 timmar, för att smittspårningen ska vara aktuell och smittspårning ska kunna göras så snart som möjligt, säger Monasofi Wallinder, verksamhetschef Kvalitet och patientsäkerhet.

Enkäten finns när du loggar in i 1177.se

Enkäten skickas ut via 1177 Vårdguidens e-tjänster när du loggat in och du får veta att du ska fylla i den genom en sms-avisering eller e-posten, som kommer i samband med ditt provsvar. Alla som får denna frågeenkät ska besvara enkäten helst inom två dygn. På så vis kan smittspårningen bli effektivare.

Fakta 

  • Om du vet att du har varit exponerad för covidsmitta är det viktigt att vid alla former av symtom direkt isolera dig och sedan beställa ett självtest covid-19 genom att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • I väntan på ditt provsvar ska du alltid utgå från att du är smittad.
  • Många personer kan snabbt smittas av covid-19 samtidigt. Det är jätteviktigt att alla tar denna sjukdom på allvar och följer restriktionerna för att få stopp på spridningen.
  • Du som invånare har ett ansvar att svara på de frågor och ge de uppgifter som behövs när du svarar på enkäten via 1177.se eller blir uppringd via telefon.
  • Mer information finns i regionala artikeln Smittspårning för dig som har covid-19 i Västernorrland
  • Smittskyddslagen 1177 Vårdguiden
Till toppen av sidan