Aktuellt i Västernorrland

17 maj: Region Västernorrland behåller samma tid mellan dos ett och dos två

Innehållet gäller Västernorrland

Så snabbt som möjligt ska så många som möjligt få sin första vaccindos, det är Region Västernorrlands hållning. Därför är tidsintervallen för vaccindos ett och två oförändrad i länet.

Kvinna som blir vaccinerad av vaccinatör
Kvinna som blir vaccinerad mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya rekommendationer som medger en flexibilitet i intervallet mellan dos ett och dos två - det vill säga större frihet att boka in den andra dosen något tidigare eller senare.

Region Västernorrland har ändå beslutat att behålla samma dosintervall, vilket fortsatt ligger inom Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Utifrån det allvarliga smittläge vi har haft i Västernorrland har vi valt att prioritera att så många som möjligt får dos ett så snabbt som möjligt, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Vaccindos två ges med olika intervall 

  • Det innebär att du som har vaccinerats med Astra Zenecas vaccin och är över 65 år får du dina doser med nio veckors mellanrum.
  • Om du är under 65 år och själv har möjlighet att välja vaccin i dos två gäller tolv veckor mellan doserna för Astra Zeneca.
  • Du som har fått vaccin från Pfizer och Moderna får vänta sex veckor.

Vid varje vaccination av dos ett bokas dos två in direkt, vilket medför att allt vaccin alltid är reserverat. Enligt Karin Sellgren, projektsamordnare, finns det inga reservdoser och därför inga möjligheter att tidigarelägga dos två.

– Om det är praktiskt omöjligt att komma på den tid man fått för dos två kan man alltid skjuta den framåt i tiden när vi har mer vaccin. Det gör att man går längre tid med ett sämre skydd, men efter dos två får man det förbättrade skyddet, säger hon.

 

Till toppen av sidan