Aktuellt i Västernorrland

10 juni: Provtagning för covid-19 erbjuds alla invånare med symtom från och med 15 juni

Innehållet gäller Västernorrland

Region Västernorrland ökar provtagningskapaciteten. Från och med 15 juni får alla invånare med symtom provtas i Västernorrland. Målet är att öka antalet provtagningar från drygt 1 000 per vecka till 3 000 per vecka i enlighet med nationellt satta mål.

Även milda symtom som lätta förkylnings-eller övre luftvägssymtom är ett giltigt skäl för att få provtas. Främsta syftet med denna breda provtagning är att personer med lindriga symtom ska kunna återgå till sitt arbete.

Regionens hälsocentraler utför provtagning 

Proverna kommer i första hand att utföras av regionens hälsocentraler men för att klara av kapacitetsökningen kommer regionen på sikt också att erbjuda provtagning på andra ställen och på annat sätt exempelvis egen provtagning via 1177.se.

Regionen håller nu på att bygga upp en särskild organisation för att klara målet med en bred testning av länets invånare. Regionens egna laboratorier kommer inte på egen hand att klara av att analysera den ökade mängden prover. Därför kommer också avtalade laboratorier utanför länet att användas.

Tidigare grupper som provtagits för covid-19 är fortfarande prioriterade

Förutom de prover som tas på invånarnas eget initiativ prioriteras som tidigare personer med covid-19-symtom som har behov av sjukhusvård, personer som tillhör riskgrupp och där läkare bedömer att test behöver göras, personer med covid-19-symtom som bor på äldreboende eller boende för personer med funktionsvariation samt hälso-och sjukvårdspersonal och tandvårdspersonal i regionen och våra kommuner som har symtom på covid-19-infektion.

Till toppen av sidan